Kvinner og retten til mat

Kvinner verden over rammes av at retten til mat blir brutt, fordi nasjoner bryter eget lovverk og internasjonale avtaler.

FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) skal sikre tilgang til blant annet mat, vann og grunnleggende helsetjenester. Så godt som alle FNs medlemsland har undertegnet ØSK-konvensjonen. For mange er den likevel lite verd, så lenge medlemslandenes innbyggere ikke har noen reell internasjonal klageadgang om konvensjonens forpliktelser blir brutt.

Et av landene der kvinner er utsatt for brudd på retten til mat, er India. Bildet er fra Ganeshpur, i delstaten Uttar Pradesh. Foto: Tom Henning Bratlie

FIAN Norge krever at Norge går foran som et god eksempel og undertegner tilleggsprotokollen til ØSK-konvensjonen, for til å sikre alle kvinner rett til mat!

Tom Henning Bratlie, Informasjonsansvarlig i FIAN Norge