Kutt i stemmerett?

VGs kommentator Astrid Meland skriver 12. oktober at nå kommer kuttene og finansministeren mener alvor. Jeg har mine tvil. Det måtte være at alvoret er like lite som mengden kutt.

Andre kommentatorer registrerer at den såkalte blåblå regjeringen har gitt oss – og gir oss – tidenes største offentlige sektor. Statsbudsjettets inntekter utenom Nordsjøen øker med 2,8 prosent, mens utgiftene øker med 1,9 prosent. Det er omtrent som forventet prisstigning, men i det store og hele ingen innstramning.

Kanhende det kommer kraftige innstramninger i årene som kommer. Jeg tror det hvis jeg faktisk ser det.

Ifølge ferske tall fra NAV er det 906.400 alderspensjonister og 321.800 uføretrygdede. Tall fra SSB sier at ca. 824.000 jobbet i offentlig forvaltning i 2016. Regner vi litt grovt på det, utgjør summen av disse ca. 49 prosent av befolkningen som er nådd myndighetsalder. Dette kommer neppe til å gå bra. Vi trenger kutt og langt hardere kutt enn det den såkalte blåblå regjeringen kommer til å våge å begi seg inn på.

Men problemet ser vi jo med alle som får sin lønn eller trygd fra det offentlige. Kutt kommer til å være upopulære, noe vi allerede har erfaring med fra fislete kutt. Kanskje det er på tide å kutte et annet sted, i stemmeretten til dem som er netto skatteforbrukere? Og der kommer igjen problemet med å foreslå kutt hos dem som faktisk har fordelene.

Hvem tør få sine fingre svidd av en slik brannfakkel?


J.K. Baltzersen er redaktør av antologien Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?

Foto fra Flickr.