Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har fått hard medfart for sitt forslag til endringer i utdeling av statens kunstnerstipender.

Kunstnerstipendene: En nødvendig modernisering

Utvalget for statens kunstnerstipend forvalter over 300 millioner kroner av fellesskapets penger. Da må det være full tillit, åpenhet og transparens knyttet til tildelingene.

På Dagsavisen Nye Meninger 30. november fremstiller Arne Bakke det som om kunstnerne ikke har blitt hørt i saken om hvem som skal innstille kandidater til kunstnerstipend. Regjeringen vil at alle kunstnere skal kunne delta i beslutninger om hvem som mottar dette. Perspektivet Bakke synes å mangle er at når regjeringen gjør disse endringene, er det basert på faglige innspill fra flere hold gjennom mange år. Denne problemstillingen har ligget på bordet til ulike kulturministere siden tidlig 2000-tallet.

Kunstnernettverket har selv kommet med forslag til modernisering av kunstnerpolitikken.

Noen av innspillene er tatt til følge. Noen er det ikke. Et av innspillene som ikke er tatt til følge er at kunstnerorganisasjonene insisterer på at det er de og ingen andre som skal oppnevne medlemmer til komiteene. Det er en gammeldags ordning som vi må bort fra. Vi vil ha med alle kunstnerne. Vurderinger fra fagfeller skal fremdeles stå helt sentralt og det skal kun være kunstnere i komiteene. Vi er enige med både utredningen av Statens kunstnerstipend og Kunstnernettverket i at det er viktig å sikre økt faglig dialog og kunnskapsutvekling mellom komitéene og Utvalget, og mindre byråkratisering.

Bakke slår bastant fast at det ikke handler om makt, men at de er "opptatt av fagfeltet vårt". Jeg mener dette først og fremst dreier seg om hvordan vi på en mest mulig demokratisk og transparent måte forvalter fellesskapets penger. Det er avgjørende for ordningens legitimitet at hele kunstnerbefolkningen skal kunne rekrutteres inn i komitéarbeidet, ikke bare de som er medlemmer av fagpolitiske organisasjoner.

Jeg har tillit og respekt for kunstnerorganisasjonenes fagkompetanse og erfaring. Derfor skal de fortsatt ha en sentral rolle i behandlingen av kunstnerstipend. Men i stedet for å oppnevne medlemmer til komiteene ønsker vi at kunstnerorganisasjonene skal innstille. Når kunstnerorganisasjonene innstiller kandidater til komiteene ivaretas den faglige bredden. Og når Utvalget formelt oppnevner medlemmer ivaretas sammenhengen mellom det ansvar og den myndighet som Utvalget er pålagt. Endringen er en formell, men prinsipiell justering som sikrer åpenhet og inkludering.