Kunnskapsløshet eller bevisst løgn?

Karl Eirik Schjøtt–Pedersen i Norsk olje&gass fortsetter å servere sine påstander om olje og gass som løsning på klimaproblemet, senest i Dagsavisen 18.mars. Gjentakelsene hans vitner om bevisst manipulering av sannheten.

Ingen er uenig i at verden og Norge står foran store utfordringer som krever rask handling. Da blir det lite konstruktivt at fossilindustrien konstruerer ekstra hindringer, bl.a. usannheter og fordreininger som premiss for omstillingene.

Schjøtt-Pedersen sier at «sol- og vindkraft i dag bare leverer rundt 2 prosent av verdens energibehov». Dette er basert på en stygg regnefeil som flere har påvist, bl.a. Wedege og Sætness i «Energi og Klima» 21.12.19: - «(det) påpekes ofte at 80 prosent av verdens behov for energi dekkes av fossile brensler, men kun 4 prosent kommer fra fornybar (Schjøtt-Pedersen hevder konsekvent 2 %, min kommentar). Det er riktig at overgangen til fornybar er en enorm utfordring, men fornybar produksjon trenger faktisk ikke å øke 20 ganger. Grunnen er ulike tellemåter for fossil og fornybar energi».

Energien i teoretisk utnyttbare energikilder (olje, gass og kull) måles av Schjøtt-Pedersen mot fornybar energi fra sol og vind som er den energien som reelt produseres. Man måler altså en virkningsgrad på 40 % fra selv de mest moderne kullkraftverkene som om de gir 100% effekt når man sammenlikner med f.eks. solenergi. Bensin og diesel gir en enda lavere utnyttelse av energipotensialet i forbrenningsmotorer, nemlig ca. 25 %.

Wedege og Sætness påpeker videre:

«Olje brukt til transport står i dag for om lag 21 prosent av verdens energiforsyning, og dersom vi øker verdens fornybarproduk sjon med 50 prosent vil det kunne dekke dette gitt at alt kan elektrifiseres. Dette er selvfølgelig et veldig høyt tall, men hastigheten i utbygging av fornybar er også veldig høy: Solkraft vokser raskest, og bygges nå med en hastighet som tilsier at mengden installert solkraft dobles hvert fjerde år. Våre analyser viser at mengden fornybar energi i 2040 vil være 4–5 ganger så høy som i dag».

Naturgass eller fangst og lagring av CO2 (CCS) gir heller ikke løsning på utfordringene sammenliknet med fornybarsatsing. Naturgass gir store utslipp og CCS har store begrensninger og kostbare løsninger.

Schjøtt-Pedersen har rett i at verden står foran store energi-utfordringer de nærmeste årene for å redusere globale utslipp, og dermed hindre katastrofale endringer av klimaet på jorda. Bare en en-øyet fossil-bransje er tjent med å forvrenge og forstørre problemet på den måten Schjøtt-Pedersen gjør det.