Kulturskolen glemmes ikke

Kulturskolen står overfor noen viktige utfordringer.

SVs Freddy Øvstegård er kritisk til at kulturskolen skal behandles i forbindelse med den varslede barne- og ungdomskulturmeldingen. Jeg ville heller vært skeptisk dersom en stortingsmelding om barn og unges møte med og deltakelse i kulturlivet ikke skulle behandlet en så viktig aktør som kulturskolen.

Kulturskolen står overfor noen viktige utfordringer. Flere steder står barn i kø for å få plass på drømmeinstrument eller sin nyoppdagede aktivitet. For flere familier er også utgiftene med en kulturskoleplass for store for en trang familieøkonomi. Ikke minst må det være nok ressurser og kompetanse tilgjengelig for å kunne gi et innhold med kvalitet. Mye handler selvsagt om å prioritere ressurser i kommunene. Samtidig er det vel så mye som kan tilrettelegges fra nasjonalt hold. Det arbeidet starer vi på nå.

Da Venstre tok over Kulturdepartementet var det med en klar ambisjon å gi et løft til barne- og ungdomskulturen. Den oppvoksende generasjon skal ha mulighet til å skape sin egen frivillighet og til å organisere sin egen ungdomskultur. Samtidig fortjener de å møte et kulturliv som bruker tid og ressurser på å tilrettelegge for nettopp dem. Barn og unge fortjener kvalitet.

En sentral del av dette er kulturskolen. Det er et av unges viktigste møter med både det profesjonelle og amatørfeltet. Men først og fremst er det vår viktigste arena for å gi mulighet til å skape sitt eget kulturuttrykk, samtidig som det legger til rette for å dyrke frem talentene. Ikke minst er det en ordning som gir alle like muligheter for deltakelse.

Nettopp på grunn av dette var det også en viktig seier for Venstre å få inn en egen del om barne- og ungdomskultur med i regjeringsplattformen. Her har regjeringen forpliktet seg til å styrke kulturskolen. Når regjeringen nå skal ta for seg kulturskolen kan jeg ikke se det som annet enn en stor styrke at ikke Kunnskapsdepartementet tar for seg dette alene, men at man nå skal samarbeide og sørge for at fagkompetansen i Kulturdepartementet bidrar inn i dette viktige arbeidet. Det mener jeg kulturskolen fortjener.

Allerede i høst skal Utdanningsdirektoratet legge frem en rapport om kulturskolen. Dette skal legge grunnlaget for en kunnskapsbasert diskusjon i den kommende meldingen for hva som må gjøres for at vi skal klare å styrke kulturskolen.

Kulturskolen drukner ikke i en større melding. Det skulle tross alt bare mangle at ikke kulturskolen skulle være en sentral del av det varslede løftet for barne- og ungdomskulturen.