Kritikkverdige dobbeltroller

Når politikere og utbyggere gjør felles sak på Ekebergsletta.

Innlegget er skrevet på vegne av 39 berørte husstander

 

Ap og Høyre opererer med kritikkverdige dobbeltroller i Ekeberg-utbyggingene - et servilt MDG er spilt fallitt av byrådspartner Ap i lokallagets egen hjertesak.

Byrådet vil beskytte Ekebergsletta mot sånne som dem selv, skrev Aftenpostens kommentator Andreas Slettholm i 2016 om det vedtatte områdeprogrammet for Ekebergsletta.

Ja, Ekebergsletta trenger åpenbart beskyttelse mot politikere! Prosessen fram mot vedtaket av KFUM Eiendom og BSKs reguleringsforslag i bystyret 4. september er under enhver kritikk. Politikere med bindinger til utbyggerne og den organiserte idretten har bidratt til å skynde fram vedtaket om den største utbyggingen i Ekebergslettas historie rett før valget, uten seriøse høringsrunder og uavhengige konsekvensutredninger. To lokale idrettsklubber tillates å bygge på allmennhetens friområder tilsvarende tre kongelige slott(!), og alle andre hensyn enn utbyggers har måttet fare.

Bakgrunn

Etter en årelang utredningsprosess kom Plan- og bygningsetaten (PBE) i 2013 med sin anbefaling om hvordan dette unike friområdet skulle forvaltes. Dette var en balansert plan, der alle parter var tatt hensyn til. Hverken utbyggerinteressene, naboer eller vernetilhengerne var helt fornøyde – et godt kompromiss.

Fra 2016 tok politikere fullstendig kontroll over prosessen i en oppsiktsvekkende detaljstyring av kotehøyder, volumer og avstander – som om det skulle være bestilt av utbygger selv. PBE hadde kun anbefalt en liten del av alt politikerne nå har vedtatt, og anbefalte at all bebyggelse ble samlet på ett sted for å bevare landskapspreget på sletta.

Kun utbygger er hørt

Tunge faginstanser som Bymiljøetaten, Byantikvaren og Fylkesmannen har uttrykt seg kritisk til planene slik de foreligger, og naboer har ikke på noe tidspunkt siden 2016 blitt hørt. Bydelens store beboerforening uttrykker seg svært kritisk, og en rekordartet underskriftskampanje på 5000 er neglisjert. Virkningene av anlegget er kort sagt elendig utredet, og de aktuelle konsekvensutredningene er tillatt gjort av utbygger selv.

Dobbeltroller og samrøre

Pia Farstad von Hall og Høyre gikk i fjor ut og ba om granskning av uryddige relasjoner mellom PBE og utbyggere. Hun burde feie for egen dør. Vi ser i denne saken uheldige relasjoner mellom politikere og utbyggere, nettopp fra hennes eget parti og Ap. Styreleder for den ene utbyggeren er nestleder i Høyres bystyregruppe (avsto fra selve bystyrebehandlingen). Aps leder for byutviklingskomiteen jobber som politisk rådgiver for Idrettsforbundet (part i utbyggingssaken gjennom OIK), og har ledet behandlingen av nettopp disse byggesakene i byutviklingskomiteen. Tidligere generalsekretær for en av utbyggerne gjennom tiår sitter i dag i en helt sentral politisk posisjon for Ap på Rådhuset. I tillegg finnes det sterke bånd mellom andre ledende politikere i spesielt Ap og fotballen som har vært åpent kritisert tidligere.

MDGs totale svik

Byråd Hanna Marcussen og MDG ble sittende med Svarte-Per, og fikk oppgaven å fortelle oss at planen med den største utbyggingen i Ekebergslettas historie egentlig var en seier for miljøet – vel vitende om hvor ødeleggende saken var for hennes eget lokallag.

Motstanden mot kjempeutbyggingen var nemlig MDGs hjertesak lokalt, mens MDG i byråd er spilt fallitt av Ap. I tillegg til nedbygging av skogen får vi en rent skandaløs flytting av en planlagt skogsbarnehage inn i et arenaanlegg. I stedet for at bydelens barn skal leke direkte ut mot skogen skal de nå leke på et område direkte tilgrensende de nye kunstgressbanene og vasse i gummigranulat slik naboer og forbipasserende i dag gjør det. MDG i Oslo gikk nylig i strupen på regjeringen for manglende nasjonal handling mot mikroplast-forsøpling. Kan byråd Marcussen virkelig stå oppreist i dette?

Hvem bygger?

Utbyggere er to idrettsklubber som driver et svært prisverdig arbeid lokalt, det er viktig for oss å understreke. Men utbyggingene handler om langt mer enn barnesatsingen til disse klubbene. Vent og se: Nå kommer snart Norges fotballforbund på banen med sin elitesatsing og sitt storstilte Campus Norway. Campus Norway eller ei, dette anlegget blir uansett tungt kommersialisert med næringsutleie for å sikre investeringene – og dette vil ingen snakke høyt om foreløpig. To lokale idrettsklubber trenger ikke, og kan ikke investere milliardbeløp i eiendomsutvikling på 50 tusen kvadratmeter.

Fotballen er vår femte statsmakt, sa en sentral leder i PBE til oss. Denne saken kommer til å bli stående som selve lærebok-eksempelet – og må få et etterspill.