Kjell Ingolf Ropstad og resten av KrF vil øke barnetrygden for alle.

Kristelig Folkeparti svikter oss i AAP-saken

Vi var på Stortinget og hørte på interpellasjonen om lovendringene i AAP, men dere glimret med deres fravær, KrF.

Vi var på Stortingetog hørte på interpellasjonen om lovendringene i AAP, men dere glimret med deres fravær, KrF. En lovendring dere faktisk var imot. Syke, uavklarte, og psykisk slitne mennesker. Helt uten inntekt, eller i ferd med å bli det. Mennesker som sliter som enten er i arbeidsrettede tiltak, de ikke rekker å fullføre, eller fortsatt er i utredning, som vil stoppe helt opp på grunn av disse nye reglene.

AAP-saken: Hauglie benekter innstramming før lovendring

Mennesker som har jobbet et langt liv og betalt sin skatt må leve på ektefellen sin. Noen tar av hardt opparbeidede sparte midler, som skulle gått til familiens fremtid. Noen må si til barna sine «beklager, ungen min, dette som de andre barna er med på, det har ikke vi råd til». Historiene er mange.

Syke mennesker blir ikke mirakuløst friske av en lovendring som tar fra dem sin økonomiske og sosiale trygghet. Systemet blir ikke mirakuløst mer effektivt ved å ta fra mennesker inntekt.

Sitter ikke dere i regjering? Hva var det dere var så ivrige etter å erstatte Hareide for? Var det for å «dilte etter» partier som gjør alt annet enn å jobbe for folk flest? Partier som i debatter, spørretimer og interpellasjon, gjentar seg selv til det kjedsommelige. Som kommer med uriktige opplysninger og skryter av en styrking av kompetanse i et system de like etter også sier ikke fungerte effektivt nok.

Rammer en sårbar gruppe hardt

Deres lovendring var løsningen på det problemet. Løsningen for effektiv avklaring av syke mennesker er å ta fra dem deres økonomiske trygghet. Løsningen er å belaste disse menneskene for et system dere politikere ikke har klart å gjøre effektivt nok?

Har det gått sport i å bortforklare egen feilslått politikk? Hører Haugli, og Nordby Lunde hva de selv egentlig sier? Arrogant valgte de som dere sitter i regjering med, å overse oss i denne gruppen som ekskluderes fra fellesskapet.

«Sammen for et varmere samfunn»! Deres eget slagord. «Nestekjærlighet», «respekt for menneskeverdet», og «tilbud tilpasset den enkelte borger», sier dere. Dere sier at dere vil «beskytte enkeltmennesket», og at «verdiene deres er uforanderlige». «Prinsippene deres står fast over tid». Men gjør de faktisk det? Det har ikke vi merket noe til.

Hvorfor lar dere dette skje? Hvorfor lar dere Nav-ansatte slite i et system som ikke er tilrettelagt for alle brukerne deres? Nav-ansatte som må møte disse fortvilte menneskene, som regjeringen ikke gir mulighet til å tilrettelegge for. Er det bare utvalgte som får beskyttelse i deres «varme samfunn»? Er det bare utvalgte som får nyte godt av deres nestekjærlighet og respekt?

Syke mennesker blir IKKE friskere av å miste inntekt! Denne regjeringen virker å mene at de som har lite, skal få minst, mens de som har mye skal få mest. Vi lever i et demokratisk system, og jeg velger derfor å bruke min stemme.

Dere politikere er valgt av folket! Jeg håper at dere vil huske på det, når dere kjemper for politikken deres. Det er ikke verd å kjempe så hardt for noe som ødelegger menneskers liv og helse. Mitt ønske er at dere alle skal utføre en politikk som er i henhold til lovenes formål. For akkurat nå får ikke jeg og andre, en helhetlig og samordnet tjeneste. Vi blir ikke møtt med respekt, og den sosiale og økonomiske tryggheten vår er truet. Ikke fremmer denne lovendringen overgang til arbeid og aktiv virksomhet heller. Fine lovord om at vi skal ha et inkluderende arbeidsliv, blir ikke oppfylt, når brukere som meg, blir ekskludert fra fellesskapet.

 

 

Her finner du aksjonsgruppa mot AAP-endringen