Kriseforebygging

Sverige vekker oppsikt med sin alarm om kriser, og hvordan folk kan møte dem. Norge vil sette i gang en kampanje til høsten om det samme.

Dagsavisen nevner ulike problem som kan ramme et moderne samfunn, bl.a. manglende oppvarming, matlaging, oppbevaring av mat, bensin på kjøretøyer, og utsatthet for ekstremvær.

Her er en enkel, framtidsrettet oppskrift som gjør disse utfordringene enklere å håndtere eller fjerner dem helt: Sats på solcelleprodusert strøm på flest mulig boliger og andre bygninger. Slik fornybar energi er i seg sjøl et bidrag mot klimaendringer og ekstremvær. Å være sjølforsynt med strøm og ha elbil fjerner bensintørsten. Oppvarming og annet som vi i dag trenger elektrisk strøm til kan håndteres uten at en er avhengig av transport av elektrisitet fra fjerne kraftverk. Og dessuten: I gode tider som hittil har vært det normale, kan overskudd av strøm i boligen gjøres til en inntektskilde!

Det er altfor lite kjent at Norge er et land som egner seg godt for energi fra sola. Sjølsagt bør myndighetene tilrettelegge mye bedre for dette.