KRF - Hvor er nestekjærligheten ?

Hvorfor er KRF et borgerlig parti på høyresiden som støtter de rike og svikter de fattige ?

KRF – HVOR ER NESTEKJÆRLIGHETEN ?

Hadde Jesus vært her blant oss ville han gitt Hareide og Bondevik en stor klapp på skulderen da begge ønsker å dreie partiet mot venstre. For venstresiden er mer på parti med de vanskeligstilte. Slik jeg kjenner Jesus ville han blitt så glad for Jesus ønsker at vil skal ta vare på mennesker med ekstra utfordringer, vise nestekjærlighet og elske våre neste som oss selv.

Fra søndagskolen i pinsekirken husker jeg så godt lignelsen om den barmhjertige samaraitan der Jesus forteller om en mann som blir overfalt av røvere mellom Jerusalem og Jeriko og etterlatt i halvdød tilstand. En forbipasserende prest oppdager mannen, men viker til side og går videre. Det samme gjør en levitt. Men en samaritaner fikk se han og tok han med til et herberge, ga han pleie og betalte oppholdet for han.

Dette er nestekjærlighet. Hvor blir det av samaritanene i KRF ? Nå tenker jeg på dem i KRF som ønsker å dreie partiet mot høyre og som ønsker å samarbeide med FRP/Høyre , partier som svikter vanskeligstilte, syke og fattige ved å kutte i velferdsordninger som kutt i bostøtte, fri rettshjelp, uføretrygd, uføres barnetillegg, kjøpekraft til alderspensjonister, kutt i feriepenger til arbeidsledige m.m. KRF har også støttet høyres skattelettepolitikk og dermed bidratt til at forskjellene mellom fattige og rike øker.

I 2004 stemte KRF i Oslo bystyret sammen med partiene på høyresiden for at de kommunale subsidiene i kommunale boliger skulle fjernes og gjengs leie (litt under markedspris)  innføres. Husleiene økte med rundt 100% flere steder som kastet flere tusen ut i fattigdom. Fullt vitende om konsekvensene for byens vanskeligstilte.

KRF er et borgerlig parti på høyresiden som i regjering og i kommunestyrer har valgt å samarbeide med FRP, Høyre og Venstre. På den måten forteller de at de støtter de rike og undertrykker vanskeligstilte. Med min tro og overbevisning har jeg aldri greid å forstå hvorfor KRF er et parti på borgerlig side. For meg og mange andre står KRF som et Fariseerparti.

KRF `s hovedparole er menneskeverd og nestekjærlighet. Men hvor er nestekjærligheten når partiet gang på gang kutter i velferdsordninger ?

Herren sier «Det du gjør mot andre det gjør du mot meg. «

Under trontaledebatten 4. oktober foreslo SV at Stortinget skal be Regjeringen undersøke konsekvensene for de som ble rammet av regjeringens kutt. Det vi snakker om er kutt i 15 ulike velferdsordninger. KRF stemte til manges skuffelse MOT dette. Er dette et tegn på selvrettferdiggjørelse og et tegn på dårlig samvittighet ?

I alle år har jeg grublet og grublet på HVORFOR KRF er et borgerlig parti på høyresiden. Og hvorfor ikke et sosialistisk parti på venstresiden. Jeg er overbevist om at hvis Jesus fysisk var blant oss ville han vært med i Rødt eller SV. Nå tenker jeg på hans livssti der han gikk blant kriminelle, prostituerte og alle som var plassert nederst på samfunnets rangstige.

Nå håper jeg med mange andre at flere i KRF tar til fornuft og sammen med Hareide dreier partiet mot venstre. Da blir også Jesus glad. Det er jeg overbevist om.

Gunn Pound