KrF har satt lærere i husarrest

For å få gjennomslag for lærernormen har KrF inngått en avtale med regjeringen om at kompetansekravene gitt med tilbakevirkende kraft ikke skal røres. KrF har satt over 30.000 lærere i husarrest.

Alle disse lærerne er avskåret fra muligheter til å søke jobb andre steder. For siden det er slik som Høyre beskriver det, at det er kommunene som må oppfylle kompetansekravene, og ikke lærerne, så vil uansett konsekvensen av dette være at alle de avskiltede lærerne ikke lenger vil være kvalifisert til å søke jobber andre steder.

Dette er en utmålt dom som er utstedt av regjeringen, og har en strafferamme som gir lærerne en løslatelse på prøve etter år 2025.

Dette er både rått og hensynsløst ovenfor en hel yrkesgruppe, og det er egentlig med sjokk og vantro at medmenneskepartiet KrF ikke har skjønt hva som egentlig holder på å skje.

Vi vet at det har vært en vanskelig prosess å få Arbeiderpartiet til å snu i denne viktige saken, men la oss heller rose dem for at også de har forstått denne saken på samme måte som de øvrige partiene utenfor regjeringsplattformen. Tilbakevirkende kraft er ikke annet enn prestisje for Høyre.

Min oppfordring til KrF blir da: Se tilbake og snu! Jeg er ganske sikker på at både lærernormen og mye annen medmenneskelig KrF-politikk hadde fått gjennomslag i samarbeid med opposisjonspartiene. Dere kan da umulig være tilfredse med å bli husket som partiet som satte over 30.000 lærere i husarrest?