Krafteksport, utenlandskabler og "batteri" for EU

En tilsynelatende oppsiktsvekkende og krystallklar uttalelse fra statsminister Stoltenberg, viser seg trolig et mesterstykke i tåketale.

I forbindelse med NHOs energikonferanse den 9. januar, kom det et par sterke, og nesten sensasjonelle, uttalelser som tilsynelatene sto i sterk kontrast til NHOs forhåndsannonserte budskap om å satse på mer krafteksport og flere utenlandskabler. LO-sjef Roar Flåthen startet og ble fulgt opp av statsminister Jens Stoltenberg. Begge fryktet betydelig høyere strømpriser til industri og forbrukere om eksportnettet styrkes ytterligere.

Ifølge NRK uttalte Flåthen at det ikke var aktuelt med flere utenlandskabler så lenge det er norske forbrukere som må betale prisen. Statsminisereren var mindre klar – han advarte mot ”storstilt eksport av vannkraft” og mot ”frislepp av krafteksport”, samtidig som han viste til de (3) kablene som er under bygging/prosjektering og som han ikke hadde motforestillinger mot (bortsett fra at utenlandskabler normalt vil føre til ”dyrere strømregning” og at de vil ”svekke forsyningssikkerheten”).

Har Flåthen og Stoltenberg endret oppfatning av utenlandskablene, slik Bellona hevder i en pressemelding, eller er uttalelsene ledd i valgkampen, altså at de sier det motsatte av hva de egentlig mener? Roar Flåthens uttalelse virker troverdig, selv om han for et drøyt år siden skrev under på en ”felles plattform” med NHO, der LO og NHO gikk inn for ”samfunnsøkonomisk lønnsomme mellomlandsforbindelser”. Nå er Flåthens minimumsforslag at ”dette må vi konsekvensutrede, det er ikke gitt at dette vil være bra for Norge”.

Med Stoltenberg er det verre. Han akseperer de 3 nye kablene som er under bygging/prosjektering. Så seint som i fjor sommer var Stoltenberg ens ærend i Tyskland og England og forhandlet fram avtaler om nye kabler til de to landene. Og det er nettopp disse kablene (og eventuelt ytterligere to kabler som ligger på vent) som er problemet. Med den kabelen til Danmark som er under ”utrulling”, vil eksportkapasiteten komme opp i over 40 TWh (mens vårt overskudd normalt er 4 TWh pr. år – det kan trolig stige litt de nærmeste årene). Med ytterligere to kabler blir eksportkapasiteten omtrent halvparten av den norske vannkraftproduksjonen på ca. 140 TWh, noe som vil gjøre det mulig langt på vei å tømme de norske magasinene før jul. Det er dette kraftbransjen kaller ”tørrår”. Denne formen for galskap vil koste det norske folk milliardbeløp, og bli en av de største feilinvesteringer i Norge gjennom tidene.

Når Stoltenberg sier at han ”advarer mot et frislepp av krafteksport”, så sier han faktisk nøyaktig det samme som Erna Solberg når hun gir uttrykk for at Norge må bygge ut eksportnettet til EU. Det eneste de er uenige om, er om Statnett bør stå for utbyggingen, eller om det bør åpnes også for andre kabeleiere.