Kommuneavviklinga

KOMMUNE! (gjennom fr., fra lat. av communis 'felles')

KOMMUNEAVVIKLINGA

Det er nå åpenbart at flertallet av befolkninga i Norge er mot høyreregjeringas menneskefiendtlige sentraliseringsforsøk.  Så. Er man demokrater der i Oslo?

KOMMUNE! (gjennom fr., fra lat. av communis 'felles')

Problemet med kommunesammenslåing ( = kommuneavvikling) er at det er den internasjonale storkapitalens prosjekt. Arbeid står mot kapital og vi må velge side. Dette skreiv Roar Eilertsen, De Facto - Kunnskapssenter for fagorganiserte, allerede i 2004:

"I Norge og Skandinavia har de private selskapenes interesse for å legge inn anbud på offentlige oppdrag blitt mindre de siste årene, fordi man ikke tjener penger på kontrakter som er på det nivået det offentlige selv driver for i dag. Kommunesammenslåinger (for å utløse stordriftsfordeler) og sjekksystemer (for å toppe opp inntektssiden med egenandeler fra brukerne), er nå de nye grepene som skal få fart i privatiseringen i Skandinavia."
http://www.velferdsstaten.no/velf.../velferdskonferanser/...

Ola Bog sitt bilde.


.