Kommersiell velferd gir systemsvikt

NHO Service er 13.03. respektløse overfor pasienter, brukere og ansatte som har opplevd baksiden av kommersiell velferd. NHOs «anekdoter» er enkeltmenneskers erfaringer, som til sammen utgjør en bevisrekke for systemsvikt.

Forskjellen på feil begått i kommersiell og offentlig velferd, er at feilene i førstnevnte ofte kan kobles til eiernes mål om privat fortjeneste.

NHO er godt kjent med dette, men fortsetter å bortforklare det som enkelttilfeller. Adecco-skandalen i 2011 avslørte rovdrift på ansatte, og sjefen måtte trekke seg fra alle verv i NHO. I 2015 var Attendo hjemmetjeneste i hardt vær for ulovlig overtid og høyt arbeidspress. Attendos markeds- og kommunikasjonssjef Geir Hansen sitter i bransjestyret for helse og velferd i NHO Service . Der satt også Nils Paulsen, eier av Orange Helse, som mistet kontrakter etter alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven. Styremedlem Arve Lund representerer Boenheten AS. I 2010 sto følgende på Boenheten AS’ hjemmeside: «Ingen av miljøarbeiderne i Boenheten er fast ansatte, alle er selvstendig næringsdrivende gjennom sitt enkeltmannsforetak». Da Aleris–saken sprakk i 2018, der selskapet har unndratt seg arbeidsgiveransvar ved å kalle ordinært omsorgsarbeid for selvstendig næringsdrivende konsulentvirksomhet, svarte direktør Kaltenborn likevel at dette var et enkelttilfelle. Aleris sitter fortsatt i styret under nytt navn Stendi.

Eldreomsorgen er det offentliges ansvar. Formålet er å gi eldre trygghet for god hjelp når de trenger det. Gode tjenester fordrer at fagpersoner kan tilpasse tjenestene til den enkelte, men konkurranse gjør at systemene tilpasses mål om rigid kontroll over innhold og pengebruk. Det blir mer rapportering, mindre fleksibilitet og mindre tillit til førstelinja. Med på lasset følger standardisering gjennom kvalitetsindikatorer og kvantifiserbare målinger. De kommersielle selskapene oppnår likevel gode fortjenester.

Markedskonkurranse i velferden gir utslag i utrygge tjenester, et hardere arbeidsliv og dårligere lønns- og pensjonsvilkår. I Sverige er den kommersielle velferden større enn i Norge og segregering dokumentert: geografiske og sosiale forskjeller i tilgang på helse- og omsorgstjenester har økt med markedsrettingen.

Jeg støtter en god offentlig drevet helsetjeneste, gitt av myndige fagfolk, med skikkelige lønns- og arbeidsvilkår – i respekt for og i samarbeid med mottakerne av tjenestene.