Volden på sykehjem

Det er syke tilstander på landets sykehjem.

Aftenposten har gått gjennom 128.000 avviksmeldinger fra sykehjemmene og kan dermed fortelle at hvert tiende avvik i fjor handlet om vold, trusler og utagering. Volden er rettet mot andre beboere eller ansatte ved sykehjemmene.

Sammen med Sykepleierforbundet har avisen også gjort en omfattende undersøkelse blant 2.700 sykepleiere. Halvparten av disse har sett vold på jobben.

Eldreminister Sylvi Listhaug (Frp) lover tiltak for å forbedre situasjonen, men kommunene må klare seg med de pengene de allerede har. Ministeren viser til at kommunene i fjor fikk et tydeligere ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.

Nå vil Listhaug be fylkesmennene om en vurdering av hvor mye vold det er på sykehjemmene i sitt fylke. Helsedirektoratet har allerede fått i oppdrag å kartlegge det reelle omfanget.

Åtte av ti sykehjemsbeboere har demens. Denne sykdommen kan føre til angst, irritasjon og fysisk utagering. Når eldreministeren blir spurt om hun ikke er ansvarlig for de eldres helse og sikkerhet, svarer hun: «Jo, men jeg har ingen myndighet til å styre kommunene».

Sant nok, men det er samtidig svært så avslørende for Listhaugs maktesløshet. Svaret underbygger også at vi ikke trenger en egen eldreminister. Denne statsrådsposten skaper bare falske forhåpninger om at staten kan ordne opp der kommunene svikter.

I valgkampen fram mot høstens kommunevalg ble innholdet i eldreomsorgen knapt nevnt. Dessverre. Det ble riktignok en viss debatt for og mot de såkalte velferdsprofitørene, men den konkrete kvaliteten ved sykehjemmene ble ikke tema. De ansattes organisasjoner krever ikke overraskende økt bemanning.

Det bør være ett av svarene for å møte sykehjemsvolden, og løsningen er derfor at kommunene tilføres mer penger fra staten. Utfordringen er i første rekke å få rekruttert flere helsefagarbeidere og sykepleiere. Det er regjeringens ansvar.

KrF, SV og MDG vil ha en nasjonal bemanningsnorm for sykehjem. Det er et dårlig svar, for situasjonen varierer mye fra sykehjem til sykehjem. Apropos bemanningsnorm: Våre rikspolitikere har innført bemanningsnormer i skoler og barnehager uten at det har fulgt penger nok med på lasset.

Disse normene har paradoksalt nok ført til at eldreomsorgen må lide i mange kommuner. To kroner mer til barnehager og skoler betyr to kroner mindre til eldreomsorg.

Samtidig blir det kommunale selvstyret svekket. Stortinget bør i stedet vedta nasjonale kriterier for kvalitet på sykehjem. Så må den enkelte kommunen løse oppgavene og innfri kriteriene på sin måte. Det er politikerne lokalt som best vet hvor helseskoen trykker.