Urent trav av Frp

Våre fremste folkevalgte kappes om å slå politisk mynt på Nav-skandalen.

Opposisjonen på Stortinget prøver å finne noe å ta arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på. Regjeringspartiene retter søkelyset mot situasjonen i 2012, da Arbeiderpartiets Hanne Bjurstrøm var ansvarlig statsråd og innlemmet den aktuelle EU-forordningen i norsk rett. Men det er lederen av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Fremskrittspartiets Erlend Wiborg, som tar kaka ved å rette skytset mot Nav.

Wiborg har ikke lenger tillit til Nav-ledelsen. Det innebærer et krav om at Nav-direktør Sigrun Vågeng må gå av. Wiborg frir åpenlyst til de mange som på instinkt tenker i samme baner som ham. Men dette er et problematisk standpunkt for våre fremste folkevalgte, spesielt siden Frp sitter i regjering.

Poenget er at Stortinget bare kjenner statsråden. Wiborgs mistillit til Vågeng er dermed også en mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og egen regjering. For Hauglie har uttrykt tillit til Vågeng. Samtidig sier statsminister Erna Solberg at hun har tillit til Hauglie som statsråd.

Her gjelder det å holde den parlamentariske tunga rett i munnen og ta ting i riktig rekkefølge. Stortinget kjenner som nevnt bare den til enhver tid sittende statsråd.

Dersom det har skjedd alvorlige feil på Anniken Hauglies vakt, må hun stilles til ansvar for disse. Den eksterne granskingen bør gi avklaringen som trengs for å komme til bunns i skandalen. Dersom statsråd Hauglie finner at Nav har forsømt seg på en kritikkverdig måte, må hun stille Nav-sjefen til ansvar.

 Hvis dette ikke er godt nok for Stortinget, må Hauglie gå av. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité må snarest gå i gang med kontrolloppgaven, parallelt med den eksterne granskingen.

I ytterste konsekvens kan opposisjonen stille mistillitsforslag. Men nå har vi en flertallsregjering, så her bør Erna Solberg være trygg. Dersom statsministeren har støtte fra alle de fire partiene, da. Vi forutsetter at Wiborg har ryggdekning i egen stortingsgruppe. Bordet vil derfor fange for Frp. 

I politikken har man nemlig full tillit – til man eventuelt ikke lenger har tillit. Det er ikke holdbart med 75 prosent tillit, slik situasjonen nå synes å være når bare tre av fire regjeringspartier mener Nav-direktøren er den rette til å fortsette oppryddingen internt.

Fremskrittspartiets sololøp er dårlig parlamentarisk håndverk som svekker statsminister Erna Solberg. Statsministeren kan derfor motvillig risikere å måtte ofre Anniken Hauglie som statsråd. 

På denne bakgrunn blir det urent trav av Erlend Wiborg å uttrykke mistillit til Nav-direktøren. Det er i hvert fall dobbeltkommunikasjon i kjent Frp-stil, og det rammer indirekte en allerede skadeskutt statsråd. Å ri på to hester er en farlig sport.