Tomme Frp-trusler

Frp skjerper tonen overfor regjeringen.

Partiets strategi ligger fast. Den innebærer at Frp ikke vil støtte en regjering som partiet ikke er en del av. Samtidig varsler Frp-ledelsen harde krav i forhandlingene om neste års statsbudsjett. På den annen side er statsminister Erna Solberg villig til å gi Frp «betydelig innflytelse». Spørsmålet blir om regjeringen har nok å gi.

Landsstyret i Frp har pekt ut fem krav som er viktige for partiet å få gjennomslag for. Antall kvoteflyktninger skal reduseres til et minimum. Det kreves kutt i bistandsbudsjettet, redusert bompengebelastning, lavere avgifter på grensehandelsutsatte varer og en økonomisk forbedring for pensjonistene.

Innvandringspolitikken synes å bli den harde nøtta i høst. Vi har fått forpostfektninger allerede denne uka. Brannen i Moria-leiren i Hellas har tent en politisk gnist i Norge. Her står Frp og småpartiene i regjeringen politisk på hver sin planet. Frontene er blitt enda mer steile. Et kompromiss om flyktningpolitikken er det vanskelig å skimte.

Statsminister Erna Solberg innrømmer at det kan bli utfordrende å få gjenforent de fire borgerlige partiene i en felles regjering. Nå er det viktigste å samarbeide om politikk, og det er hun helt sikker på at de fire klarer. Solberg viser til at det har vært borgerlig enighet om budsjetter og retningen på politikken. Det som har variert, er hvilke partier som er i regjering og hvilke som er støttepartier.

Det bør imidlertid bekymre statsministeren en smule at Siv Jensen & co. nå gjentar frasen om at Frp ikke støtter en regjering som partiet ikke er en del av. Med Frp på sidelinjen er det nemlig en ny situasjon. Partiet står ikke lenger bak den politiske plattformen som de fire partiene snekret sammen i januar 2019.

Det virker mot sin hensikt når Solberg nå hevder at «Frp smilte bredest» da denne plattformen ble lagt fram og derfor mener at det som da var spiselig for Frp, må kunne være spiselig også i dag. Statsministeren har ikke tatt inn over seg alvoret i den nye situasjonen. Frp krever nemlig større gjennomslag enn ved forrige korsvei. Solberg må strekke seg langt, og det kan bli ekstra smertefullt for KrF og Venstre.

Frp-nestor Carl I. Hagen vil sette hardt mot hardt på budsjettet, om det så i ytterste konsekvens innebærer at Ap-leder Jonas Gahr Støre tar over som statsminister. Oslo Frp ville framsette ultimative krav allerede nå, men Frp-ledelsen innser at forhandlinger handler om å gi og ta. I vår truet Siv Jensen med å kaste regjeringen utenfor iskanten. Det viste seg å være en tom trussel. De fire borgerlige partiene er dømt til å bli enige. Alternativet er verre.