Staten er ikke aktiv nok som eier

Equinor-skandalen i USA var tema for en høring i Stortinget tirsdag.

Tidligere Equinor-topper tok selvkritikk. Samtidig avdekkes det at regjeringen kunne vært tidligere på ballen i denne saken. Nå krever flere politikere at staten må utøve sitt eierskap i slike selskaper mer aktivt.

Staten eier 67 prosent av Equinor.

Equinor, som tidligere gikk under navnet Statoil, har over en periode på 12 år tapt over 200 milliarder kroner på olje- og gassvirksomheten i USA. Dagens Næringsliv avslørte i mai denne summen og kunne også fortelle om en usunn forretningskultur i oljeselskapets virksomhet i USA. P

å denne bakgrunn ble det intern gransking i Equinor. Og så ble det altså høring i regi av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Søkelyset er satt spesielt på perioden da Helge Lund var konsernsjef i daværende Statoil.

Han innrømmer at selskapet tok for stor risiko og undervurderte utfordringene ved virksomheten i USA. Dette var nytt land for Statoil, bedriftskulturelt og teknologisk.

På den annen side legger Lund vekt på at alle i bransjen investerte bredt og trodde på en høy oljepris i lang tid framover.

Men så falt oljeprisen dramatisk i 2014, og dermed forsvant lønnsomheten.

Helge Lund forsvarer seg med at strategien «samlet sett har gitt meget god avkastning». Det er en mager trøst. Tidligere styreleder Svein Rennemo sier at, med dagens kunnskap, skulle styret ha sagt nei til USA-satsingen.

Oppkjøpet av Brigham Exploration i 2011 har redusert aksjonærenes verdier. Han mener at styret burde ha oppdaget de alvorlige problemene med internkontroll på et tidligere tidspunkt.

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide mener at staten må bli en mer aktiv og pågående eier i Equinor.

Det er ikke nok å være i «en høflig dialog» med selskapet. Oljeminister Tina Bru (H) er ikke enig i at staten «bare har vært høflig». Hun hevder å ha diskutert mange ting med selskapet, også knyttet til USA-investeringene. Staten må opptre profesjonelt overfor selskaper hvor staten er deleier.

De private aksjonærene må nemlig ha samme tilgang til informasjon som staten. Derfor må statens rolle som eier utøves i forbindelse med kvartalsrapporter og gjennom generalforsamlingene i Equinor.

USA-skandalen lå godt skjult siden Equinor ikke rapporterte egne USA-tall.

Nå har selskapet kommet på bedre tanker, men det skjer dessverre seks år etter at Finanstilsynet anbefalte en slik åpenhet overfor markedet. Her burde regjeringen tidlig ha inntatt en mer aktiv holdning på vegne av den norske staten.

Da kunne det store samlede tapet ha kommet klarere for dagen på et tidligere tidspunkt. Mer detaljert åpenhet vil kunne gi bedre statlig eierstyring. Den åpningen må politikerne bruke.