Sp kan bli største parti

Meningsmålingen i Dagsavisen denne uka sendte Sp opp i ryggen på Ap og Høyre.

På Opinions partibarometer for oktober får Sp nesten 19 prosent. Ap og Høyre har begge en oppslutning i overkant av 22 prosent. Det har fått eksperter på meningsmålinger til å stille spørsmålet om Senterpartiet kan være i ferd med å etablere seg som et parti på størrelse med Ap og Høyre.

Johan Giertsen i nettstedet pollofpolls, som innhenter meningsmålinger fra samtlige institutter, kan ikke huske å ha sett et så høyt tall for Sp. 18,7 for Sp på en nasjonal stortingsmåling er det sterkeste man har i pollofpolls base, som går tilbake til 2008. Sp stjeler velgere både fra høyre og venstre side. I denne målingen lekker Ap brutto 81.000 velgere til Sp. Høyre lekker brutto 55.000 velgere til Sp og Frp 42.000.

Les også: Hvorfor forventer vi mindre av maktmennesker enn av venner og familie?

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedums mål for partiet er at det skal bli større enn Frp. På denne meningsmålingen er Sp dobbelt så stort som Frp. Vedum kan gå videre med et nytt mål om å bli større enn Ap og Høyre. På vår måling går Sp fram 4 prosentpoeng fra forrige stortingsmåling. Hvis vår neste måling viser samme framgang for Sp og stillstand for Høyre og Ap, er målet om å bli største parti nådd.

Hvis Sp-lederen også setter seg som mål å bli statsminister, tror kanskje folk at han er blitt stormannsgal. Men hvem vet. Partiet har hatt statsministeren tre ganger tidligere. To ganger før krigen og en gang etter krigen. Det var ikke bare vellykket.

Les også: Mannen skjønte hva han gjort, sjefen min ble knall rød i ansiktet

Bondepartiets (Sps) statsministerperiode på 1930-tallet blir neppe framhevet som partiets beste periode når det fyller 100 år i valgåret om to år. Statsminister Peder Kolstad (1931–1932) huskes for okkupasjonen av Øst-Grønland, Menstadslaget og at han gjorde Vidkun Quisling til forsvarsminister. Da Kolstad døde, tok partiformann og parlamentarisk leder Jens Hundseid over. Han kommer til å bli gjemt bort i Sps jubileumsbok. Aldri har en statsminister falt så dypt som Hundseid. I 1940 meldte han overgang til NS. Ved krigsoppgjøret ble han dømt til 12 års tvangsarbeid for sin virksomhet under krigen.

Statsminister Per Borten (1965 til 1971) var derimot hel ved. Han fortjener pen omtale i jubileumsskriftet. Bortens firepartiregjering gikk i oppløsning på grunn av uenighet om EF (EU). Sp var mot medlemskap. Høyre var for. Det måtte gå galt med regjeringen.

Per Bortens biograf Harald Berntsen skriver i boka «Staurberaren» at Borten hadde den slemme uvanen å lytte til folk. Det var en uvane folk satte pris på, og som gjorde bonden og fagmannen fra Flå til «ein av dei mest folkekjære politikarane i landet i andre halvparten av det tjuende hundreåret».

Følg Dagsavisen på Facebook! 

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kan minne om Borten da Borten var på sitt beste. Vedum er folkekjær. Han lytter. Kaffekoppen er et viktig politisk redskap. Vedum er seig. Han står på sitt. Sp vant kommunevalget fordi partiet konsekvent gjennom seks år har sagt nei til alt som har kommet fra regjeringen med merkelappen «reform» eller sentraliseringspolitikk om man vil. Så lenge Solberg-regjeringen følger sentraliseringslinjen, vil Sp gjøre et brakvalg i partiets jubileumsår.

Trygve Slagsvold Vedum blir nok ikke fjerdemann i Sps rekke av statsministre. Statsministerjobben er forbeholdt Jonas Gahr Støre. Sp måtte i så fall skifte politisk side. Det har partiet gjort før. Sp har sittet i 10 regjeringer sammen med alle partier utenom Frp, MDG og Rødt. Sp trivdes svært godt i sentrumsregjeringen Bondevik (1997-200).

Men siden sentrum er radert vekk fra det politiske kartet, må Sp velge en annen vei til makten. Foran stortingsvalget i 2005 valgte partiet å gå til venstre. Deltakelsen i Stoltenbergs rødgrønne regjering i åtte år gikk hardt ut over oppslutningen. Sp fikk 5,5 prosent ved valget i 2013. Det er det dårligste valgresultatet i partiets historie. Det har ikke skremt Vedum fra å holde seg på venstre side. Hans mål er å danne regjering sammen med Ap. Vedum nevner ikke SV som regjeringspartner, men han utelukker det heller ikke.

Les også: Menneskesynet, sexen og dopen i «Exit» ryster oss. Men er vi ikke misunnelige på huset, på sommerstedet, på bilen?