Politisk hardkjør fra opposisjonen

Hvordan kunne det skje? Hvem har det politiske ansvaret?

Dette er blant hovedspørsmålene når Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i dag starter sin to dager lange høring om Nav-skandalen.

Det blir intenst og hardt. Opposisjonen vil angripe arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og statsminister Erna Solberg. Regjeringspartiene vil forsvare dem.

Komiteen blir ikke enig om årsak og skyld for skandalen. Det ender til slutt med et dramatisk oppgjør i Stortinget og mistillitsforslag fra opposisjonen mot statsråden.

Ikke bare politikere, men også embetspersoner og Nav-ansatte er innkalt til høringen.

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch er første person ut torsdag. Han har mye å svare for. Minst 78 personer antas å være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse i tidsrommet 2014–2019. Av disse er 48 personer idømt ubetinget fengsel, 21 betinget fengsel og 9 personer samfunnsstraff.

Alt dette ha skjedd på Buschs vakt. Det har kastet en skygge over hans lange og imponerende karriere som riksadvokat.

Nav-saken er en rettspolitisk skandale med en vemmelig smak av klassejustis. Et slikt overgrep hadde neppe skjedd med personer fra samfunnets overklasse.

Aps leder Jonas Gahr Støre er neste mann ut. Han var utenriksminister i 2012 da EUs nye trygdeforordning ble innført, den som startet hele Nav-skandalen.

Han må forsikre komiteen om at UD selvfølgelig visste at EU-loven trumfer norsk lov og i dette tilfellet folketrygdloven.

Støre vet bedre enn noen andre at Norge gjennom EØS-avtalen er med i EUs indre marked der de fire friheter gjelder: Fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer. Av dette følger det logisk at mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger kan ta med pengene til andre EØS-land.

Hadde UD den gangen gitt Arbeids- og sosialdepartementet dette inn med teskje, kunne skandalen antakelig ha vært unngått. Men de tidligere arbeidsministrene Hanne Bjurstrøm (Ap), Anniken Huitfeldt (Ap) og Robert Eriksson (Frp) tok ikke poenget. Det er grunnen til at de tre er innkalt til dagens høring.

Les også: «Kritikken fra Busch er knusende for statsråden. Hun har rett og slett ikke gjort jobben sin»

Det faktum at Bjurstrøm bommet i 2012 frikjenner ikke dagens arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie fra hennes politiske ansvar for galskapen.

Det frikjenner heller ikke Nav-direktør Sigrun Vågeng. Hun framstår uansett som den største syndebukken.

Vågeng kommer til høringen i morgen. Hun får det ikke lett. Vågeng må svare for hvorfor systemet har vært på villspor i flere år. Hvordan det kunne ha seg at minst 2.400 trygdemottakere urettmessig har fått krav om tilbakebetaling, og at folk er blitt straffedømt og urettmessig puttet i fengsel.

Nav ligger allerede før høringen nede med brukket rygg. Ryggen brakk da Navs gransking av seg selv kom i midten av desember.

Granskingen konkluderte med at mangelfull EØS-kompetanse, dårlig kapasitet og dårlig kommunikasjon, både internt og eksternt, er hovedårsakene til skandalen.

Det er noen lyspunkter i den bekmørke rapporten.

Saksbehandlere stilte flere ganger spørsmål om de tolket EØS-trygdeforordning riktig. De fikk aldri svar.

Det fantes heller ikke jurister i Nav som kunne noe om EU-rett, eller som hadde oppdaget at EØS-avtalen trumfer norsk lov. Rotet i systemet er så omfattende at det minner mest om en komiserie på TV.

Sigrun Vågeng og hennes folk kan knapt komme dårligere fra høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen enn det de gjør i Navs gransking av seg selv.

Stortingets konklusjon bør bli at denne delen av Nav må bygges opp på nytt med nye folk i ledelsen.

Etter Nav-folkene kommer justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Det blir en nedtur. Han har sittet for kort til å ha noe særlig å bidra med. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie blir derimot en opptur når hun blir lagt på «grillen» i høringsrommet fredag klokka 13.20.

Klimaks nås med statsminister Erna Solberg som avslutter høringen fredag ettermiddag. Det politiske ansvaret for skandalen hviler med full tyngde på de to.

Statsministeren hadde kanskje trodd at kontrollkomiteen hadde nøyd seg med Anniken Hauglie som konstitusjonelt ansvarlig statsråd.

Opposisjonen vil også ha Erna Solberg på «grillen». Statsministeren sier hun ikke husker når hun ble informert om Nav-skandalen. Ap og SV vil presse henne til å huske bedre.

Det godtas ikke at Solberg tar en «Siv Jensen», som ikke husket at hun fikk et varsel om en stygg sexsak i partiet. Hvis statsministeren har hatt et større ansvar for saken enn det som har kommet fram, blir spørsmålet om hvorfor Stortinget ikke er blitt informert tidligere. Brudd på informasjonsplikten overfor Stortinget er en alvorlig sak. Det utløser automatisk et mistillitsforslag.