Patrioten Carl Ivar

Hvordan vil verden og Norge se ut i kjølvannet av korona-pandemien?

Det er et spørsmål som nå reises fra forskjellig hold. Og i forlengelsen av dette spekuleres det i hvordan Ola og Kari bør opptre. Det er naturlig nok litt tidlig å konkludere, men reflektere bør vi alltids ta oss tid til.

Frp-nestor Carl I. Hagen er ute på Facebook med en klar melding. «Kanskje det å være patrioter og tenke på våre landsmenn og det som er bra for Norge kan komme på moten igjen», skriver Hagen.

Hans utgangspunkt er at den «påståtte» klimakrisen er erstattet av en reell koronakrise. «Plutselig forstår ellers døve politikere at det er viktig å ta hensyn til nordmenn før utlendinger, samt å beskytte vårt eget land og ivareta våre egne innbyggeres interesser». Nå må vi først og fremst tenke på hva som gagner fedrelandet og nordmenn, mener Frp-veteranen.

Reportasje: Når kan vi møtes igjen? (+)

Patrioten Carl I. Hagen misbruker korona-pandemien når han spiller på nasjonalistiske strenger. Indirekte sier han at det er innvandring som er problemet i denne situasjonen. Det blir en åpenbar avsporing. Vi kan gjerne diskutere innvandringspolitikk, men det er bortkastet tid akkurat nå. Det blir også litt for tidlig å trekke de store korona-konklusjonene.

Men allerede nå synes det klart at Norge burde ha vært bedre forberedt på å takle dagens smittesituasjon. Det er fristende å minne Carl I. Hagen på at opposisjonen i fjor foreslo et grep som ville ha redusert sårbarheten overfor mangel på legemidler. Det ble også foreslått en handlingsplan for bedre samordnet smittevern på kommunalt nivå. Men begge forslagene ble nedstemt ved hjelp av Fremskrittspartiets stemmer.

Nasjonalstaten har, og bør ha, en selvstendig rolle for å stå opp for nasjonens innbyggere. Derfor er det forståelig at Norges yttergrenser blir en mur mot omverden når vi nå skal gjøre vårt ytterste for å begrense korona-epidemien.

Det er et tankekors at EU som union har sviktet i denne situasjonen. Samtidig er det et lyspunkt at Norge likevel får kjøpe smittevernutstyr fra EU-området. Det så lenge mørkt ut, men EØS-avtalen virker når det kommer til stykket.

Carl I. Hagen bruker dagens krise til å løfte fram sitt eget verdensbilde. Norge først, er beskjeden. Det er nesten som å høre USA-president Donald Trump. Hagen og Trump har tilsynelatende fått en lissepasning.

Men la oss heve blikket litt. Vi har fått en globalisert verden. Vi er alle i samme båt, for ikke å si på samme klode. Vi er avhengige av en utstrakt verdenshandel. Da trengs det globale kjøreregler. Et lite land som Norge er spesielt sårbart overfor proteksjonisme. Derfor må vi ikke bli oss selv nok.