Olsen har nådd rentetoppen

Toppøkonomer ber sentralbanksjefen droppe renteøkning.

Sentralbanksjef Øystein Olsen har lagt stor prestisje i å holde sine renteløfter. Så langt har han holdt ord om at renta skal opp, opp og opp. Siden i fjor høst har han hevet renta tre ganger, fra rekordlave 0,5 prosent til 1,25 prosent. Han har også sagt at det kommer mer. Kanskje allerede torsdag formiddag. I så fall setter han renta opp med 0,25 prosentpoeng.

Olsen har vært lett å lese fordi han har vært så forutsigbar. De fleste uavhengige økonomer har som regel fått rett når de har tippet utfallet av bankens rentemøte. Foran torsdagens møte er forvirringen stor. Flertallet tror at renta blir liggende på dagens nivå. Andre tipper at Olsen holder ord om at renta skal videre opp. Ingen tror at renta vil bli satt ned.

Usikkerheten om hvor renta vil bevege seg i tida framover har sentralbanksjefen selv skapt. Tidligere i år var sentralbanksjefen tydelig på at renta ville bli satt ytterligere opp i løpet av året. Kanskje til og med to ganger før nyttår. Etter det siste rentemøtet i Norges Bank sendte han ut en kryptisk melding som av ekspertene ble tolket som et forbehold. Sentralbanksjefen skrev at «risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen framover».

Dermed var spekulasjonene blant ekspertene i full gang om rentas videre gang. Tolkningene av ordlyden i pressemeldingen kunne minne om diskusjonen blant datidas kremlologer som hadde som jobb å tolke signaler fra Moskva i Sovjetunionens dager.

Uklare rentemeldinger fra øverste hold forvirrer ikke bare ekspertene. Det skaper også hodebry for vanlige folk. Vi har alle et forhold til en bank. Og når banksjefen over alle banksjefer sender ut en pressemelding om renta, kunne vi forvente at han ikke pakket setningene inn i bomull, men at han sa klart fra om hva vi har i vente. Slik han har gjort tidligere.

Sentralbanksjefen burde i sin siste pressemelding etter min mening ha avlyst planene om flere renteøkninger. Alle som følger med på det internasjonale økonomiske bildet ser at det har bygd seg opp truende mørke skyer på den økonomiske himmelen. Handelskrigen mellom USA og Kina truer verdenshandelen og britenes brexit kan sette europeisk og britisk økonomi flere år tilbake. Rentene faller i alle land. Sentralbankene går foran med å sette renta ned. Flere land opererer med negative renter. Det vil si at du må betale for å ha penger i banken. Det finnes ingen god begrunnelse for at Norge skal være et annerledes renteland.

Det har vært i Norges interesse at det norske rentenivået har vært på linje med renta hos våre handelspartnere. Det er ikke noe i norsk økonomi som gjør oss så spesielle at vi bør bryte ut av det internasjonale renteselskapet. Norsk økonomi går bra, men ikke så bra at det brenner. Det er ikke nødvendig å slukke med renteøkninger. Det får eventuelt finansminister Siv Jensen sørge for med statsbudsjettet.

En kraftig nedgang i verdensøkonomien vil treffe Norge med et brak. Tilstramning gjennom nye renteøkninger vil forsterke nedgangen her hjemme. Sentralbanksjefen kan havne i den situasjonen at han må sette renta ned igjen som et tiltak mot nedgangen. Finansminister Siv Jensen kan bli tvunget til å pøse på med oljepenger for å holde hjulene i gang. Eksperimentering er det siste man skal drive med i urolige tider. Rentetoppen bør være nådd nå.

Det mener også Statistisk sentralbyrå. I sin konjunkturrapport fra 5. september skriver byrået at norsk økonomi står overfor et taktskifte. Lavere vekst internasjonalt bidrar til at den moderate konjunkturoppgangen her i landet trolig vil være over i løpet av et års tid. Prisstigningen vil holde seg nær Norges Banks inflasjonsmål de neste åra. Ifølge Statistisk sentralbyrå blir det på den annen side neppe nødvendig for Norges Bank å redusere renta i årene framover. En svak norsk krone vil sørge for det.

De fem toppøkonomene i Dagens Næringslivs rentepanel er for en gangs skyld samstemte. Deres råd til sentralbanksjefen er: Ikke rør renta nå. Professor Ragnar Torvik ved NTNU viser til at rentene ute faller og at de vil holde seg lave lenge. Det blir feil timing å øke renta her hjemme nå. Professor Hilde C. Bjørnland ved BI peker på at konjunkturoppgang i Norge er nær toppen. Det i tillegg til internasjonal uro tilsier at renta bør holdes i ro. Forsker Knut Røed ved Frisch-sentret mener det er vanskelig å få øye på behovet for renteøkning. Kanskje må den ned igjen først? Professor Steinar Holden ved UIO slår fast at renta bør ligge fast. Renteøkning vil svekke muligheten for vekst framover. Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken er enig. Norges Bank bør avblåse videre rentehevinger.

Øystein Olsen risikerer å bli kalt rentehauk hvis han setter opp renta i denne uklare situasjonen. Et slikt kallenavn skal ikke en sentralbanksjef ha.