Olaug, Florence og Claire

Hvilken TV-seriefigur er det egentlig Olaug Bollestad ligner mest på?

Hun vinner våre hjerter via Instagram. KrFs nestleder og Norges landbruksminister, Olaug Bollestad, framstår som den folkekjære og tvers igjennom eiegode politikeren som alltid passer på å vise oss at hun ikke tar seg selv så høytidelig.

På Instagram, der selfiene med ufiks hårsveis, mat i munnen og morgentrøtte øyne sitter ganske tett, kaller hun seg «Fru Larkins».

Ektemannen, som er hyppig portrettert i lignende – skal vi si lite statsmannsaktige – situasjoner, gjerne i bar overkropp, er kalt «Hr. Larkins». Ellers er diverse dyr og husholdningsutstyr yndede motiver.

«Livet med Larkins» er en TV-serie som hadde sin storhetstid på 90-tallet. Den handler om Sidney og Florence, som liker det enkle livet på den engelske bygda på 50-tallet og har sine lykkeligste stunder når de kan spise mye ketsjup eller slå fast at noe er «perfick». De er frodige, smørblide, elskelige – og litt enkle.

Men er «Livet med Larkins» den TV-serien som gir det ærligste bilde av politikeren Olaug Bollestad og hennes virke?

Det kan man virkelig lure på etter å ha lest boka «Hareides fall. 36 dager som endra norsk politikk». Den er skrevet av Emil André Erstad, Knut Arild Hareides rådgiver under den opprivende striden om KrFs veivalg i 2018.

Som vi vet, endte det med at KrF valgte veien som gikk til høyre og regjeringssamarbeid med Frp. Hareide gikk av som partileder.

Ropstad overtok, og Bollestad ble statsråd. I Erstads bok er det særlig to hendelser som forklarer hvorfor Hareide ikke fikk oppfylt sitt ønske om et samarbeid til venstre med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Les også: Erna Solberg slåss først og fremst for sitt politiske liv – ikke for det ufødte liv

Den ene hendelsen er spillet rundt abortloven. I boka kommer det fram lite nytt, men Erstads beskrivelse av hvordan bakholdsangrepet ble utført, er et sterkt gjensyn med Kjell Ingolf Ropstads lite ærefulle første skritt mot toppen i KrF.

Selv om ledelsen var enige om å ikke trekke andre partier inn i KrFs prosess, fikk Ropstad og Bollestad statsminister Erna Solberg til å spille abortkortet. Det hadde helt avgjørende betydning for mange KrF-ere.

Den andre hendelsen er årsmøtet i Rogaland KrF. Forut for det avgjørende, ekstraordinære landsmøtet holdt KrFs fylkeslag årsmøter der de bestemte hvem som skulle være delegater.

Det var bred enighet i ledelsen om at delegatene skulle speile møtet – altså at antallet «røde» og «blå» delegater skulle stå i forhold til antallet «røde» og «blå» stemmer på årsmøtet. Dermed skulle man unngå en splittende «vinneren tar alt»-metode, som ville latt et knapt flertall bestemme fargen på alle delegatene.

Kommentar: Høyresiden kuppet KRF

Dette visste Olaug Bollestad, som er fra Rogaland. Hun var ledelsens utsendte på dette fylkesårsmøtet. Men i stedet for å gå på talerstolen og gi klar og tydelig beskjed om det man var blitt enige om, var hun først taus og deretter ullen.

Hennes tale var ikke «ja, ja, og nei, nei», men mer «mumle, mumle». Daværende TV 2-kommentator Mathias Fischer var til stede og gikk gjennom sine opptak. Det er ikke mulig, i noen versjon av virkeligheten, å hevde at Bollestad var lojal mot det ledelsen var enige om.

Lenge før den avgjørende voteringen på KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november, der Hareide tapte med knapp margin, mente derfor mange støttespillere at løpet var kjørt for lengst.

Saken ble i realiteten avgjort da Rogaland sendte en delegasjon med 15 blå og bare én rød stemme – en radikal overrepresentasjon til fordel for det synet Bollestad og Ropstad hadde – og et banesår for Hareides strategi. Slik hadde det ikke gått hvis Bollestad hadde operert annerledes.

Lørdag er det nøyaktig ett år siden KrFs dramatiske landsmøte og Hareides fall. Annen i ellevte (som tilfeldigvis også er det kristne kodeordet for «faen i helvete») blir neppe feiret som noen stor dag i et parti som fortsatt er splittet og krympende.

Men Erstads bok og ettårsdagen kan være en anledning til å lansere en annen kandidat enn Fru Larkin som Olaug Bollestads alter ego i TV-ruta. Er hun ikke egentlig Norges svar på Claire Underwood fra «House of Cards»?