Økt press mot Hauglie

Opposisjonen på Stortinget skjerper tonen.

Bred mistillit mot arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie (H) rykker nærmere som sannsynlig utfall av Nav-skandalen. Kontrollkomiteens medlemmer sitter fortsatt igjen med flere spørsmål enn svar, men to nye brev er allerede avslørende for at mye har gått riktig galt i Anniken Hauglies departement. Det sentrale spørsmålet er hvorfor alarmen ikke gikk tidligere.

28. oktober ble det kjent at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med trygdeytelser til andre EU/EØS-land. Det har dreid seg om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger som omfatter 2.400 trygdemottakere. Minst 85 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, og minst 36 av disse har fått fengselsstraff. Regjeringen har satt ned et utvalg som nå gransker Nav-skandalen. Samtidig blir statsråden kontrollert av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Les også: Økt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit

Anniken Hauglie har langt på vei unnskyldt seg med at det først i høst ble oppdaget at det lange fraværet var i strid med EU-forordningen. Et brev som kontrollkomiteen nå har fått oversendt, avslører at departementet allerede sist vinter tolket regelverket dit hen at EØS-reglene tillot opphold i andre land «uansett lengde». Dette står i kontrast til det arbeidsministeren sa – rettere sagt, ikke sa – i sin redegjørelse overfor Stortinget 5. november. Det virker som at departementet sist vinter tolket regelverket riktig, men ikke forsto konsekvensene av dette før etter sommerferien.

Det andre brevet som har vakt oppsikt ble sendt fra Nav til Arbeids- og sosialdepartementet i juni 2018. Brevet ble liggende ubesvart i en skuff i flere måneder. Hauglie har beklaget og lagt seg flat. Hun har ansvar for alt som skjer, eller ikke skjer, i departementet. Det er uavhengig av om hun har visst om fadesene eller ikke. En statsråd har plikt til å vite. Og statsråder må sørge for at det er rutiner som forhindrer at brev blir forlagt i en skuff. I dagens digitale virkelighet er det mildt sagt overraskende at byråkrater fortsatt har skuffer på kontorene sine!

Les også: Nav må gå gjennom nesten 5.000 saker

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt) har allerede fremmet mistillitsforslag mot Anniken Hauglie. Det ble nedstemt mot hans egen stemme. På nyåret 2020 blir det imidlertid mer alvor i denne saken. 9. januar holdes det åpen høring i regi av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Mye tyder på at opposisjonen da vil ende opp med å stille mistillit.

Spørsmålet er imidlertid om statsminister Erna Solberg kommer til å ta statsråden under sine brede vinger. Regjeringspartiene har flertall på Stortinget og kan derfor velge å slå ring om Hauglie. På den annen side har det en svært høy politisk pris å ikke ofre en skadeskutt statsråd.

Arne Strand: Mistillitsforslag ender som regel i ingenting