Og nå: Politikk

Når regjeringen ikke vil høre på statsministeren, så får vel vi andre gjøre det, da.

Mens Venstre og Frp krangler om hvem som begynte, hvem som har skylda og hvem som er slemmest, har statsminister Erna Solberg kommet med noen veldig tydelige beskjeder: «Nå er det på tide å gå videre, og heller jobbe med regjeringens viktige prosjekter». For ikke å glemme: «Nå synes jeg faktisk at vi skal komme oss videre». Og ikke minst: «Men nå synes jeg at vi skal komme oss videre».

Erna Solberg er landets statsminister. Nå som hennes egne regjeringspartnere åpenbart verken hører på henne eller gjør som hun sier, må noen andre ta på seg den oppgaven.

Derfor: Ja vel, statsminister. La oss komme oss videre, og se på regjeringens viktige prosjekter. Det er jo sant at de har kommet litt i skyggen i det siste. I skyggen av det som Sylvi Listhaug kunne ha kalt en barnehage, om det ikke var for at hun selv satt midt i sandkassen.

Ett av prosjektene til regjeringen kan beskrives slik: «Forskjellen mellom fattig og rik blir stadig større». Dette er ordene til CP-rammede Wenche Svendsen (58) fra Drammen. Hun snakket med Dagens Næringsliv tidligere i uka. Da kunne den rosa avisen fortelle at regjeringen vil fjerne tillegget til uføre som blir alderspensjonister.

Folk som er så heldige å ikke være uføre, får bedre pensjon jo lenger de er i arbeid. Men dette fungerer ikke for uføre. Du kan jo ikke stå lenger i arbeid når du ikke står i arbeid. Det sier i grunnen seg selv. Derfor har uføre alderspensjonister fått et såkalt skjermingstillegg. Det skal sikre at de ikke kommer urimelig dårlig ut.

Regjeringen har funnet ut at dette skjermingstillegget fører til at uføre som går fra uføretrygd til alderspensjon, kommer bedre ut økonomisk enn friske som pensjonerer seg tidlig. Dette, mener regjeringen, er et brudd med arbeidslinja, hvis fremste læresetning er denne: Det skal lønne seg å jobbe.

Men er det egentlig et brudd med arbeidslinja? Er det rimelig å sammenligne uføre, som ikke har noen skyld i sykdommene de lider av, men som de likevel straffes for å ha, med arbeidsføre som velger å ta ut en svært tidlig pensjon – vel vitende om at de da får mindre å rutte med? Å være ufør er ikke noe man velger. Å pensjonere seg tidlig er jo nettopp det.

Det er heller ikke snakk om de store pengene. Kuttet gir statskassa en besparelse på 1,3 milliarder over en tiårsperiode fra neste år og fram til 2030. 130 millioner i året. Bompengeavtalen som reddet regjeringens liv, koster femten ganger så mye. Hvert år. Men så er det kanskje sånn at samholdet i regjeringen er femten ganger viktigere enn økonomien til syke og gamle mennesker.

Dette er ikke første gang Regjeringen Solberg går løs på lommeboka til de som ikke har så mye fra før. Lista over foreslåtte og gjennomførte kutt begynner å bli så lang at det er vanskelig å få plass til den.

Kutt i barnetillegget for uføre. Svekking av bostøtten. Ta retten til feriepenger fra arbeidsledige. Kutt i dagpengene. Skatt på sluttpakker. Kutt i pleiepengeordningen. Lavere stønad til bleier for inkontinente. Høyere innslagspunkt for statlig støtte til trafikkskadde, multihandikappede og andre sterkt pleietrengende. Reduksjon eller fjerning av støtte til diett for folk med cøliaki og glutenallergi. Innstramming av stønad til tannregulering. Kutt i støtte til spesialdiett for barn med alvorlig genfeil.

På toppen av dette falt 17.000 mennesker ut av AAP-ordningen da regjeringen strammet den inn. Mange mistet inntekten sin uten å være avklart verken for uføretrygd eller for arbeid. Flere tusen ble skjøvet over på sosialhjelp. Men du får ikke sosialhjelp før du har kvittet deg med eiendelene dine. Som huset ditt. Eller bilen din. Da slipper du i det minste bompenger.

Det er lite annet å gjøre her enn å slutte seg helhjertet til Erna Solberg: La oss snakke mer om dette politiske prosjektet. Mye mer. Hva går det egentlig ut på? Vi får svar når statsbudsjettet kommer 7. oktober. Følger regjeringen opp sin egen tradisjon, kan vi vente oss flere kutt. KrF har ikke lovet å stanse dem. Bare at de skal protestere høyt. Det er visst sånn man gjør det i Regjeringen Solberg.