Offensivt Ap-program

Ap tar et lite skritt til venstre.

Arbeiderpartiet åpner nemlig for at staten kjøper seg inn i selskaper som er av «stor strategisk interesse».

Dette kan være aktuelt innenfor hydrogen, mineraler og farmasi.

Les også: Støre lover lavere skatt for folk uten høy inntekt

I forslaget til nytt Ap-program varsles det også at partiet vil ha en sterkere velferdsstat. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom motstand mot private aktører i skole og helsevesen.

– Et tydeligere retningsvalg, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre om utkastet til programmet som partiet skal gå til valg på neste år. Han skisserte tre overordnede løfter: Et trygt arbeid til alle, en sterkere velferdsstat og en rettferdig klimapolitikk.

Programforslaget inneholder mye kjent Ap-politikk.

Her loves det en «forutsigbar og ansvarlig skattepolitikk». Det nevnes ikke tall for hvor mye skattene skal økes. Arbeiderpartiets skattepakke kommer imidlertid på et senere tidspunkt. Nå nøyer Ap seg med å love en mer omfordelende inntektsskatt. Videre skal formuesskatten gjøres mer rettferdig ved at de rikeste må betale mer. Vi tør minne om at Støre & co før valget i 2017 snakket om å øke skattene med inntil 15 milliarder kroner.

Les også: Ap-politiker vil ha svar på hvordan Venstre kunne gi penger til stiftelse som ikke var opprettet

Til sammenligning har Erna Solbergs regjering senket skattene med 26 milliarder siden 2013.

Den aktive næringspolitikken skal gjenreises. Ap skisserer et ambisiøst mål om å øke fastlandseksporten med 50 prosent innen 2030. Det er et fornuftig trekk for å erstatte tapet som oppstår når aktiviteten innen olje og gass blir mindre.

Fornybare eksportnæringer som havvind, hydrogen og trevirke skal stimuleres til å vokse på skuldrene av kompetansen som ligger i oljebransjen.

Og her åpner altså Ap for at staten kjøper seg inn i selskaper av stor strategisk interesse. Høyres Henrik Asheim mener at Ap «går tilbake og gjør de gamle feilene fra 1970-tallet».

Les også: Betydelig fall for Ap på nok en måling – to partier ramler under sperregrensen

Asheim mener det er feil at staten eser ut i en tid hvor det private næringslivet sliter. Det hører med til historien at Høyre vil gå motsatt vei, ved for eksempel å gå inn for at staten selger seg ned i Equinor. Kritikken fra Asheim viser at Ap er på rett vei. Frontene mellom Høyre og Arbeiderpartiet blir klarere.

Det er bra for det politiske ordskiftet.

Bare tida vil vise om det nye Ap-programmet fenger flere velgere. Mange vil finne gjenkjennelig Ap-politikk basert på gamle røtter. Samtidig er det mye som peker nytenkende framover.

Det kan slå begge veier dersom Ap ikke har noe klart svar på hvor mye skattene skal økes.

Hvis det gis et tall for dette før valget neste høst, bør det følges av et konkret løfte om hva disse ekstra milliardene skal gå til. Det er ikke nok å si at milliardene går i det store sluket under begrepet en sterkere velferdsstat. Det blir for ullent.