Nytt parti truer KrF

Partiet Sentrum er i ferd med å bli dannet.

Den tidligere Ap-politikeren Geir Lippestad fronter prosjektet som i stor grad består av «røde» avhoppere fra KrF. Partiet lover å ta kristne og religiøse verdier på alvor. Videre skal Sentrum styre etter FNs bærekraftsmål.

Partiet skal være blokkuavhengig, men det vil samtidig bidra til at Ap-leder Jonas Gahr Støre blir statsminister neste høst.

– Hvis en skal få gjort noe med utenforskap og inkludering, så skjer ikke det i et samarbeid med Frp, sier Lippestad som argument for at landet må få en ny regjering. Det første målet for initiativtakerne er å få 5.000 underskrifter slik at partiet kan bli registrert og få mulighet til å stille lister til Stortinget.

Tidligere KrF-nestleder Odd Anders With er blant dem som har engasjert seg i det nye partiet. Kjell Magne Bondeviks sønn, John Harald, er en annen.

Kampen for sårbare grupper og inkludering vil stå sentralt for partiet Sentrum. Kamp mot økende økonomisk ulikhet blir en annen av partiets kjernesaker. Videre loves det at Norge skal ta ansvar for å ta imot mennesker på flukt. Og så skal oljeutvinningen på norsk sokkel avvikles i løpet av 15 år. Partiet slår ring om EØS-avtalen og vil ha en aktiv nasjonal eierskapspolitikk.

KrF-veteran Kjell Magne Bondevik er blant dem som er kritisk til det nye partiet. Også Bondevik var på rød side og støttet daværende KrF-leder Knut Arild Hareide i den interne striden om KrFs veivalg. Hareide & co tapte knepent, og resultatet ble at KrF valgte å gå inn i Erna Solbergs regjering. Det ble et regjeringssamarbeid med Frp selv om KrF hadde gått til valg på ikke å gjøre nettopp det.

Det er vanskelig for nye partier å få fotfeste i Stortinget. I nyere tid er det bare Frp som har lyktes godt med dette. Det hører med til historien at både Miljøpartiet De Grønne og Rødt nå har hver sin ene representant på Stortinget. Det skal godt gjøres for partiet Sentrum å bli representert i det norske parlamentet ved valget neste høst. Sentrum kan likevel komme til å skrive politisk historie ved å kapre noen velgere fra andre partier. Geir Lippestad kan få stemmer fra frustrerte Ap-sympatisører.

Men det er nok KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad som har størst grunn til å være bekymret. KrF blir nå presset fra to kanter, kristne partier på begge sider. Partiet De kristne appellerer til de verdikonservative kristne mens nykommeren Sentrum lokker kristne velgere som skyr Frp som pesten. Dermed øker risikoen for at KrF faller under den magiske sperregrensen på fire prosent.