Norge er ett land

Det lokale selvstyret og nasjonal politikk er på kollisjonskurs.

Det ser vi tydelig når mange av landets kommuner har innført egne bestemmelser om karantene for å hindre spredning av koronaviruset. Justisminister Monica Mæland har innstendig bedt de aktuelle kommunene om å jenke seg. Men hun taler for døve ører.

Flere kommuner på Vestlandet og i Nord-Norge har innført lokale karantenebestemmelser.

Tilreisende fra andre deler av landet pålegges to ukers karantene. Sørlendinger blir uglesett i nord. Argumentet er at korona-smitten er mer utbredt i andre områder av landet. Derfor setter disse kommune opp en «mur» mot omverdenen.

Kommunene har stor frihet til selv å innføre slike tiltak siden de har hjemmel til det i smittevernloven. Jussprofessor Hans Petter Graver mener riktignok at lokale karantener er en ulovlig frihetsberøvelse og at politiet ikke har hjemmel til å gripe inn hvis smittevernloven brytes.

Men derom strides de lærde. Og dermed synes situasjonen fastlåst.

De lokale karantenebestemmelsene skaper store problemer for næringslivet. Ett eksempel er Rana Gruver som må permittere siden folk ikke kan reise på jobb som vanlig. Sjefen i NHO-foreningen Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, er forbannet. Det samme er lederen i Fellesforbundet, Jørn Eggum. På den annen side er det forståelig at kommunene gjør sitt ytterste for å hindre smitten.

Det lokale selvstyret står sterkt her i landet, og det er gode grunner for å fortsette en slik politikk.

Når vi nå står oppe i en nasjonal krise er det viktig å ha klare kjøreregler som gjelder i hele landet. Det skaper forvirring når det sendes ulike signaler og kommunene takler situasjonen forskjellig.

Regjeringen har forbilledlig hatt en stø hånd på koronakrisen. Statsminister Erna Solberg har framstått med solid troverdighet. Det samme må sies om helseminister Bent Høie og justisminister Monica Mæland. På toppen av dette har politikerne på Stortinget vist dugnadsvilje i samarbeidet om krisetiltak.

Men de kommunale karantenereglene gir grunn til bekymring.

Det skapes en unødig spenning mellom nasjonale og lokale myndigheter. Situasjonen må løses gjennom dialog. Dersom det ikke nytter, bør regjeringen fremme en lovendring som tvinger kommunene midlertidig i kne. Og så får politikerne i ro og mak finne en bedre permanent løsning i etterkant av koronakrisen.

Harald Hårfagre klarte langt på vei å samle Norge til ett rike.

Da må vi hindre en utvikling der det blir mange småkonger rundt om i landet. I en krise som dagens må nasjonalstaten vise seg fra sin beste side, samtidig som vi ikke taper av syne at Norge er en del av verden. Skit i Norge, leve Toten er et dårlig ordtak.