Nettet snører seg sammen

Nav-sjef Vågeng og statsråd Hauglie står fram som synde- bukkene.

Tåka er i ferd med å lette rundt Nav-skandalen etter to dager med intens høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. EUs nye trygdeforordning, som ble en del av norsk lov i 2012, ble aldri oppfattet som politisk problematisk.

Det ble ikke stilt spørsmål om forordningen var i strid med norsk trygdelovgivning. De var noen ansatte i Nav som stilte spørsmål, men spørsmålene ble avvist.

I alt tre arbeids- og sosialministre fra Ap og Frp fikk ikke saken på sitt bord. Tilpasningen til norsk lov ble foretatt av saksbehandlere i departementet og Nav. Her ble det gjort grove feilvurderinger. Det er åpenbart at byråkratene ikke hadde peiling på EU-rett.

De kan ikke ha tatt inn over seg at EU-lovverket trumfer norsk lov. Feilen fulgte saken til Stortinget som heller ikke stilte kritiske spørsmål.

Det er helt utrolig at ikke stortingsrepresentantene forsto at en ny EU-forordning på trygdeområdet må behandles politisk, og ikke la den skli igjennom som en rent administrativ sak. Stortinget skulle stilt spørsmål om forordningen var i samsvar med norsk trygdelovgivning.

Men kanskje har regjeringen og Stortinget alltid gått fram på denne måten når det gjelder å ta nye EU-direktiver inn i norsk lovgivning. Siden Norge ikke er medlem av EU må vi sluke rått alt nytt som kommer fra Brussel, uten tanke på at det kan få stor betydning for norsk politikk. Regjeringen burde i 2012 ha foreslått å endre folketrygdloven. Det ville ha ført til at vi hadde unngått de svært alvorlige følgene av feiltolkningen.

I 2017 slo Trygderetten alarm. Etter hvert gikk det sakte opp for Nav at deres tolkning av EUs trygdeforordning kanskje var feil. Men verken arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng eller arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forsto alvoret. Derfor reagerte de ikke som de burde ha gjort. Galskapen fortsatte. Feilaktige dommer ble avsagt. Trygdemottakere ble fengslet på feilaktig grunnlag. Hadde Nav eller departementet reagert, ville Riksadvokaten ha grepet inn og stanset videre straffeforfølging av uskyldige.

Vågeng og Hauglie sviktet. De fulgte ikke opp da første varslene kom om at feil var begått. De forsto ikke alvoret. I høringen fredag la de seg flate og beklaget.

Nav-sjefen vedgikk at Nav sammen med andre, har ansvar for det som har skjedd. Sigrun Vågeng hadde ikke gode svar på hvorfor Nav, og hun som sjef, reagerte altfor sent. Både Riksadvokaten og departementet burde ha vært varslet tidligere om at det var oppstått tvil rundt forståelsen av EUs trygdeforordning.

Vågeng forsto ikke at de hadde feiltolket regelverket. Hun sier at hun var i god tro. Dette holder ikke som forsvar. Vågen har ikke gjort jobben sin. Hun sitter med et hovedansvar for skandalen. Det må ryddes voldsomt i Nav. Etaten trenger en ny ledelse.

Det politiske hovedansvaret hviler med full tyngde på arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Heller ikke statsråden har gjort jobben sin. Hun styrket ikke sin sak med sin opptreden i høringen fredag ettermiddag. I høringen tok statsråd Hauglie selvkritikk på at Riksadvokaten ikke var varslet før. Statsråden innrømmet også at hennes departement burde ha oppdaget trygdeskandalen på et tidligere tidspunkt. Hennes forsvarslinje er at hun ikke visste at de var en så alvorlig sak. Også Hauglie levde i god tro.

Statsråden skjøv i høringen mye av ansvaret over på Nav. «Vi må spørre oss hvorfor Nav selv ikke fanget opp saken tidligere».

Fordelingen av skyld mellom Nav og Sosial- og arbeidsdepartementet er ikke viktig. Nav-sjef Vågen og statsråd Hauglie er hovedskyldige. Svært mange andre er medskyldige.

Statsminister Erna Solberg var siste person ut i fredagens høring. Også hun beklaget skandalen. Ut over det var det ikke mange beklagelser å høre fra statsministeren om sin egen håndtering.

Selvkritikk er ikke Solbergs sterkeste side. Det blir et tøft oppgjør mellom regjeringen og opposisjonen om det politiske hovedansvaret for Nav-skandalen.

arne.strand@dagsavisen.no