Nei takk til minstelønn

EU-kommisjonens nye president, tyske Ursula von der Leyen, lover å innføre lovfestet minstelønn i EU-området. Det kan få konsekvenser for lønnsdannelsen i Norge.

LO og NHO sier klart nei til forslaget om lovfestet minstelønn, og nå følger den norske regjeringen forbilledlig opp i samme spor.  Det kan i ytterste konsekvens innebære at Regjeringen Solberg, for første gang i historien, reserverer seg mot et EU-direktiv.

– Vi er enig med LO og NHO om at det er en dårlig idé med minstelønn i EU. Det vil kunne bety en snikinnføring av lavere lønninger i Norge, spesielt for dem som tjener lite, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til VG. Han presiserer at det bare dreier seg om et forslag fra EU-kommisjonens president, og at det er langt fram til et eventuelt direktiv som norske myndigheter i tilfelle må forholde seg til gjennom EØS-avtalen.

NHO-sjef Ole Erik Almlid ønsker ikke en minstelønnspolitikk som setter den norske lønnsdannelsen i fare. LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener at en lovbestemt minstelønn vil «ende opp i et svært negativt regnestykke med lavere lønn for veldig mange arbeidstakere». Gabrielsen hevder at EU ikke har myndighet til å binde landene til lønnsdannelse.

Den europeiske fagbevegelsen er splittet i dette spørsmålet. Fagbevegelsen i Norden vil ikke ha lovfestet minstelønn, for i vår region fungerer lønnsforhandlingene mellom partene rimelig godt. I resten av Europa står derimot fagbevegelsen svakt, og der i gården er derfor en lovfesting ønsket.

For Norge og Norden for øvrig gjelder det nå å mobilisere inn mot EU-systemet. Sterke krefter i EU ivrer for at en lovfestet minstelønn må forankres i et direktiv. Alternativet er en klar anbefaling. Dersom det blir et direktiv, kan det forhåpentligvis suppleres med en unntaksbestemmelse for landene som er fornøyd med eget system for lønnsforhandlinger.

For Norge vil en lovfestet minstelønn, uten unntaksordninger, innebære at lønnsnivået blir presset ned. Videre vil et slikt EU-system undergrave den norske og nordiske modellen for organisert arbeidsliv. Det hører med til historien at Venstre går inn for nasjonal minstelønn. Vi har heller ikke glemt Siv Jensens tale om at den norske modellen står i veien for den norske folk.

Derfor må vi ha lit til at Høyre ordner opp og om nødvendig setter foten ned i Brussel. Og så må LO og NHO ta kampen med sine europeiske kolleger. EØS-motstanderne i Norge vil få vann på mølla hvis prosessen ender med et EU-direktiv som Norge ikke slipper unna. Handlingsrommet i EU og EØS må være stort nok til å løse denne floken. Her har vi heldigvis nordiske venner med på laget.