Når kollapser dette?

Vi er på vei inn på skammens liste. Det er flaut, det.

«Kulturminnevernets Wall of Shame», kalles den visst. Lista over de sju mest truede kulturminnene i Europa er en årlig aksjon fra Europa Nostra. Nå vil Forbundet Kysten nominere vikingskipene på Bygdøy til den neste verstinglista. Torsdag demonstrerte de utenfor museet mens uværet herjet i Oslo.

Det er vanskelig å sitte stille og se på at noe er i ferd med å falle sammen. Det er dette instinktet som gjør at vi flytter kaffekoppen vekk fra bordkanten for å unngå at noen river den ned når de går forbi. Når vi kan lese at Gokstadskipet synker, at undersiden av skipet beveger seg ned mot gulvet, bør nettopp dette instinktet føre til handling. For det er faktisk en mulighet at skipene blir helt ødelagt. Klarer vi å se på det?

Tydeligvis. Selv om ansvarlig statsråd, Iselin Nybø (V) har understreket overfor Dagsavisen at regjeringen tar forfallet på det største alvor. Vel, det er ikke vikingskipene regjeringspartiene har hatt krisemøter om i det siste.

Verken ord eller en støttedemonstrasjon vil redde skipene. Vikingskipmuseet har bedt om midler til sikring i lang tid. Det er unektelig ganske flaut, med tanke på at det er sju år siden et ekspertutvalg varslet om at Osebergskipet, Gokstadskipet og Tuneskipet måtte flyttes til et nytt bygg for å stoppe forfallet. Sju år, men lite har skjedd. Det har vært tegnet og planlagt museum, men skipenes framtid er fortsatt usikker.

Museet øynet håp da KrF sa de ville kjempe for dem i forkant av regjeringsforhandlingene. 20 millioner kroner ville KrF gi. Egentlig er det bare småpenger i den store sammenhengen. Lett å overse, liten kamel å svelge. Summen ble spist opp i regjeringsforhandlingene. Selv om regjeringserklæringen lovet støtte til nytt museum, unnlot regjeringen å bevilge midler ved første anledning, som var revidert nasjonalbudsjett.

En smilende Iselin Nybø sammen med museumsdirektør Håkon Piene Glørstad og UiO-rektor Svein Stølen, poserte på bilder foran skipene tatt til en gladsak om at vikingskipene skulle være reddet i januar. Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram for noen uker siden var det ikke mye glede å spore: «Jeg kan ikke si annet enn at jeg er skuffet! Hva tenker det politiske Norge og kultur-Norge om vår verdensarv,» skrev Stølen på sin Facebook-side.

Forbundet Kysten og Europa Nostra Norge aksjonerer med støtte fra blant andre Norges kulturvernforbund og Fortidsminneforeningen. Dersom det ikke skulle komme noen sum i siste liten i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett, sendes nominasjonen.

Enkelte kulturminner fra tidligere verstinglister har forfalt på grunn av mangel på ressurser eller kompetanse til å ta vare på dem. Det er ikke tilfellet for vikingskipene våre. Det er ren og skjær forsømmelse som er årsaken til den akutte situasjonen. Det er lov å være flau. Men det er ikke lov til å bli overrasket dersom vikingskipene plutselig skulle kollapse.