Nå er det alvor

Alle kluter må nå settes inn for å møte koronaepidemien.

Den store dugnaden er i gang. Torsdag satte regjeringen inn kraftige restriksjoner. Fredag fikk bedriftene økonomisk førstehjelp fra regjeringen og Norges Bank. I tillegg må vi alle opptre fornuftig.

Norge har innført de strengeste inngripende tiltakene i fredstid. Skoler, barnehager og universiteter er stengt. Det er forbud mot store arrangementer, og hjemmekontor er for mange den nye arbeidshverdagen.

Store deler av Norge går for halv maskin. Det samme gjelder for verdensøkonomien. Finanskrisen i 2008 og oljeprisfallet i 2014 blir bare blåbær mot det som nå skjer.

Jobb nummer én er å begrense korona-smitten og behandle de som blir syke. Det har blitt stilt spørsmål ved om helsemyndighetene var for sene med å trykke på den store knappen. Helsedirektør Bjørn Guldvog er forbilledlig ydmyk på om han traff riktig.

Svaret på spørsmålet bør vente til evalueringen i ettertid. Det er lite formålstjenlig å diskutere det nå. For det er en tid for alt. Det er bred politisk enighet om å stille seg bak regjeringens strenge restriksjoner.

Norges Bank har satt ned styringsrenta med et halvt prosentpoeng. Beslutningen ble tatt på et ekstraordinært rentemøte torsdag kveld. Dette var en klok beslutning som vil hjelpe gjeldsbelastede bedrifter og som samtidig vil stimulere norsk økonomi i en krevende tid.

Bankene får også litt friere rammer til å låne ut penger. Norges Bank tegner mørke skyer på den økonomiske himmelen. Anslaget for vekst i fastlandsøkonomien justeres ned fra 1,9 til 0,4 prosent. Det kraftige oljeprisfallet er med på å trekke veksten ned.

Regjeringen følger så opp med konkrete og målrettede grep overfor landets bedrifter. Staten tar en større del av regningen ved permitteringer. Bedriftenes betalingsperiode reduseres fra 15 til to dager. Det vil bidra til å unngå en del oppsigelser.

Bedrifter som går med underskudd, skal få tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse på betaling av formuesskatt. Flypassasjeravgiften blir også midlertidig opphevet.

Regjeringens økonomiske tiltak er fornuftige, men det trengs ytterligere grep på en bredere front. Og de må komme raskt. Utsatt betaling av arbeidsgiveravgift bør være et slikt tiltak.

Nå gjelder det å dra i samme retning for å komme gjennom krisen. Regjeringen må spille på lag med fagbevegelsen og bedriftene. Det såkalte trepartssamarbeidet har ved tidligere kriser vist styrken i den norske modellen.

Begrepene solidaritet og samhold har slett ikke gått ut på dato. Det er høyst moderne ord. Nå må vi brette opp ermene og stå sammen ved å holde en drøy armlengdes avstand oss imellom. Det er solidaritet og samhold i praksis.