Minister til pynt

Regjeringen forsøker å komme på offensiven i distriktspolitikken.

Virkemiddelet er å opprette en egen distriktsminister. Høyres Linda Hofstad Helleland har fått jobben som ny distrikts- og digitaliseringsminister. «Problemet» er at hun bare styrer 3 prosent av pengene som former distriktspolitikken.

Helleland har ansvar for 1,5 av regjeringens 45,9 milliarder distriktskroner.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at Helleland har blitt en statsråd uten portefølje og makt. Han hevder at statsrådsposten ikke er opprettet for å ta distriktspolitiske grep, men bare for å drive PR for regjeringen. Helleland kontrer med å si at daværende Sp-leder Åslaug Haga ville ha en egen distriktsminister i 2005.

I Erna Solbergs flertallsregjering var det tre ministere med minimalt formelt ansvar.

Da var det en egen eldreminister, en samfunnssikkerhetsminister og en digitaliseringsminister. Erna Solberg skal ha ros for at to av disse postene er borte, men nå har vi dessverre fått en egen distriktsminister. Hovedoppgaven til statsråd Helleland blir, som en barnepike, å passe på at andre statsråder tenker distriktspolitikk.

Det hører med til historien at den geografisk differensierte arbeidsgiveravgiften er det største virkemiddelet i distriktspolitikken.

Dette er i realiteten en «utgiftspost» på 17 milliarder kroner, og denne posten sorterer under Finansdepartementet. En rekke andre tiltak ligger under Landbruksdepartementet. Derfor er det forståelig at Sp-leder Vedum ønsker å møte «de reelt ansvarlige statsrådene» til debatt. Da blir Linda Hofstad Helleland fort plassert i skyggen.

Distriktspolitikk i utvidet forstand er så mangt.

Det handler blant annet om politireform, regionreform, sykehusstruktur og lokalisering av Forsvarets enheter. På disse områdene har distriktsministeren begrenset innflytelse, og overfor Stortinget er det andre statsråder som har det konstitusjonelle ansvaret.

I så måte er det interessant å minne om at daværende samfunnssikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) ble svar skyldig på de fleste spørsmål da hun i fjor ble grillet som fersk statsråd i Stortingets spørretime.

Linda Hofstad Helleland kan havne i den samme situasjonen.

Så langt har distriktsministeren gjort seg synlig ved å hevde at «titusenvis av distriktsarbeidsplasser vil forsvinne ut av landet» dersom Lofoten, Vesterålen og Senja fortsatt blir vernet. Du tok altfor mye Møllers tran der, Linda!

Grepet med en egen distriktsminister er et krampaktig forsøk på å hente tilbake velgere fra Senterpartiet. Det er ikke nok å pynte bruden når distriktspolitikken skal selges.

Politikken må få et innhold som både virker og fenger. Alternativet er at keiserinnens nye klær blir avslørt.