Ligg unna søndagen

Helsedirektoratet går langt i å anbefale utvidet søndagshandel av dagligvarer.

Begrunnelsen er at dette vil bidra til å begrense smittefaren for koronaviruset. Fylkesmannen i Rogaland har gitt Rema 1000 tillatelse til å holde åpent i alle sine butikker i fylket de tre neste søndagene.

Helsedirektoratet anbefaler at søndagsåpne butikker fortsatt holdes åpne og legger til at «tiltak som gir mulighet for avstand mellom kunder, også mellom kunder og butikkansatte, vektlegges ved vurderingen».

Den siste formuleringen gir fylkesmennene et halmstrå til å strekke strikken ved å gi dispensasjon fra loven om helligdagsfred.

Rema 1000 hevder at søndagsåpne butikker vil være i tråd med myndighetenes anbefalinger om kontaktreduserende tiltak. «Færre forbrukere samtidig i butikklokalet vil gi mindre nærkontakt mellom mennesker og dermed lavere smittefare og færre syke», heter det i søknaden fra dagligvarekjeden.

Rema legger også til at forbrukerne gjennom en ekstra handledag vil kunne øke kapasiteten til å forsyne seg i en periode med stor etterspørsel.

Ekspertens råd etter brutalt fall i aksjemarkedet: Dette ville de gjort med 100.000 kroner nå (+)

I dag er det bare små butikker som kan ha søndagsåpent. Neste skritt vil være å la slike butikker få åpne et eventuelt større tilliggende areal. Og til slutt er det altså aktuelt å tillate at alle matvarebutikker får ha søndagsåpent.

Ved første øyekast kan det virke besnærende å spre handelen av dagligvarer over et lengre tidsrom, men ved nærmere ettertanke synes dette å være en svært dårlig idé.

Det virker mer som at bransjen forsøker å utnytte en krise til å flytte politiske grenser. Det er som kjent vanskelig å få majonesen inn igjen på tuben.

Åpningstidene på hverdager er vide nok til å takle faren for korona-smitte på en god måte. I dagens situasjon bør det være enklere enn før å spre handelen mellom klokka sju om morgenen til klokken elleve på kvelden.

Mange nordmenn har fleksible løsninger med hjemmekontor og flere tusen er allerede permitterte eller oppsagte. Forholdene ligger dermed godt til rette for at vi ikke behøver å klynge oss sammen på butikken en hektisk ettermiddag. De ansatte i varehandelen er allerede presset nok som de er. Mer søndagshandel vil gjøre vondt verre. Og det er dagligvarer nok på lager her til lands.

Les også: Slik ruster sykehusene seg mot korona-eksplosjon (+)

– Heldigvis ser vi at folk ikke hamstrer lenger, og når de ansatte i butikkene nå har en særlig stor belastning er det ikke grunn til en generell åpning for søndagsåpne butikker, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Ministeren bør la disse ordene bli fulgt av konkret handling. Departementet bør derfor gi beskjed til fylkesmennene om at dagens korona-situasjon ikke gir grunn til generell åpning for søndagsåpne butikker. La søndagen være som den er.