Kampen mot mediemonopol

Hvis én avis er alene i en by, har redaksjonen og redaktøren enorm makt, men det blir selvsagt småtterier mot det verdensmonopolet Facebook og Mark Zuckerberg har fått.

«Det mest problematiske aspektet ved Facebooks maktposisjon er Marks ensidige kontroll over kommunikasjonen», skrev Chris Hughes, en av Mark Zuckerbergs medgründere av Facebook, i våre aviser sist lørdag. Jeg siterte ham da jeg fortalte våre ansatte hvorfor jeg mener de alle gjør en ekstremt viktig jobb med å motvirke avismonopol i fem norske byer.

Hvis én avis er alene i en by, har redaksjonen og redaktøren enorm makt, men det blir selvsagt småtterier mot det verdensmonopolet Facebook og Mark Zuckerberg har fått. Sist lørdags helgeutgaver av våre aviser i Dagsavisen-familien, var tankevekkende lesning. Chris Hughes tok et sviende oppgjør med internettkjempen han selv var med på å skape og bli rik på. Nå er han reelt bekymret for konsekvensen av det Facebook er blitt.

Hughes’ innlegg ble skrevet for New York Times og trykket over åtte papirsider i våre aviser. Oversettelsen til Lars Nygaard er tilgjengelig digitalt for alle abonnenter av Dagsavisen, Rogalands Avis, Fremtiden, Moss Dagblad og Demokraten, gjennom utgavemodellen vår. Tidligere denne uka feiret vi utgavemodellen – og det faktum at vi foreløpig har klart å motvirke avismonopol i fem norske byer – på vår felles sommerfest på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Jeg siterte Hughes rått i min tale: «Mark Zuckerberg er en bra fyr, men selskapet jeg hjalp ham med å bygge opp, har blitt en trussel mot både økonomien og demokratiet». (…) «Den makten Mark rår over, er svimlende, mye større enn noen annen person har, både i privat sektor og i statsapparatet. Han kontrollerer tre helt sentrale kommunikasjonsplattformer – Facebook, Instagram og WhatsApp – som brukes av milliarder av mennesker hver dag». (…) «Han bestemmer reglene for hvordan man skiller mellom farlig innhold og innlegg som bare er opprørende, og han kan kvitte seg med konkurrenter ved å kjøpe dem opp, kopiere dem eller blokkere dem.»

Og det sitatet som kanskje aller mest også kan skildre steder med bare en dominerende medieaktør eller avis, slik vi akkurat har forhindret i Fredrikstad da vi berget Demokraten fra nedleggelse: «Facebook er så dominerende innen sosiale medier at selskapet ikke risikerer å bli stilt til ansvar av markedet. Hver gang Facebook tråkker i salaten, gjentar vi derfor det samme utmattende mønsteret: først sinne, så skuffelse og til slutt resignasjon.»

Jeg er stolt og glad over at vi gjennom innovasjon og endring har lykkes med å unngå slike tilstander i noen norske byer, og jeg er overbevist om at vår tilstedeværelse også gjør våre konkurrenter bedre enn de ellers ville ha vært. For den innsatsen fortjente våre engasjerte ansatte en liten skål og en sommerfest. God fredag!