Jeg har en grønn drøm

Vi trenger T-baner og sykkelveier, ikke bompengefritak og motorveier.

9. august i år la byrådet i Oslo fram ny klimastrategi mot 2030. En plan som ifølge klimaforsker Borgar Aamaas ved Cicero er «ufattelig ekstremt ambisiøs», men samtidig «helt nødvendig» dersom vi skal lykkes med å nå målene i Parisavtalen og unngå farlige klimaendringer.

Vårt mål er å gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie by. Den peker ut en tydelig kurs for å slutte med klimagassutslipp i Oslo. Gange, sykkel og kollektivtrafikk skal være førstevalgene for reiser i Oslo, og biltrafikken skal reduseres med en tredel innen 2030. Innen den tid skal også alle varebiler og personbiler på Oslos veier være utslippsfrie. Alle varebiler skal være utslippsfrie, mens tungtransporten skal være utslippsfri eller bruke bærekraftige fornybare drivstoff.

Men klimastrategien handler om mer enn biler. I havna og på fjorden skal vi også kutte tilnærma alle utslipp. Bygge- og anleggsvirksomheten i Oslo skal bli fossilfri og deretter helt utslippsfri. Også skal vi ta tak i det materielle forbruket: Oslo kommune skal legge til rette for redusert og mer klimavennlig forbruk hos innbyggere og næringsliv.

Vi er allerede godt i gang med arbeidet. Fra 2015 til 2017 gikk utslippene i Oslo ned med 16 prosent. Målet om 36 prosent utslippskutt i 2020 er fortsatt innen rekkevidde. Over de siste årene har veksten i kollektivtrafikken vært høyere enn noen gang. Biltrafikken går ned. Næringslivet tar i bruk ny og klimavennlig teknologi, og folk er positive. Det er oppløftende at Oslos innbyggere sier miljø er den viktigste saken i høstens lokalvalg, for det er store endringer vi må gjennom det neste tiåret hvis Oslo skal bli en utslippsfri by.

Klimapolitikken vil gjøre byen vår bedre å bo i. Som lokalpolitiker er det en glede å levere konkrete klimaplaner og reelle klimakutt som bidrar til å støtte opp under Norges forpliktelser i Parisavtalen. Dessverre er det ikke så motiverende å se hvordan regjeringen fremstår totalt handlingslammet. Denne uka har Erna Solberg illustrert dette på en pinlig måte, ved å forlate et toppmøte med nordiske statsledere og Angela Merkel på Island der klima og kampen mot høyreekstremisme sto på agendaen, for å dra hjem og rydde opp i sin kaotiske regjering, som er i ferd med å revne fordi Frp krever at det skal bli billigere å kjøre fossilbil.

Vi vet ennå ikke resultatene av den borgerlige bompenge-borgerkrigen, men ifølge media kan vi vente oss kutt i bymiljøpakker, reduserte bomtakster, og enda mer skremmende: at regjeringen kan gå bort fra målet om at all vekst i trafikk inn til byene skal skje med kollektiv, sykkel og gange. Alt dette kan i praksis bety at Frp får gjennomslag for å undergrave miljøpolitikken i byene våre fra regjeringshold. Det betyr høyere utslipp, dårligere luft og mer kø, kork og kaos.

Også her i Oslo har opposisjonen et mildt sagt sprikende budskap i møte med klimastrategien. På den ene siden har vi Oslo Frp, som fornekter klimaendringene og overhodet ikke ser behovet for de grønne tiltakene vi vil innføre. Du har også FNB, som har kampen mot miljøpolitikk i byen som sin eneste sak.

På den andre siden har du Venstre og Høyre, som insisterer på at de vil kutte like mye utslipp om de skulle få makten. Det er flere problemer med dette resonnementet. Det ene er at Høyre og Venstre la opp til å bruke 20 år mer på å bli en utslippsfri by, før De Grønne kom inn i byråd og fikk satt fart i Oslos klimapolitikk.

Men aller viktigst er at høyresiden går til valg på å ta Oslo i fullstendig feil retning. Oslo Høyre går til valg på å gjøre det billigere å kjøre bil, gjennom å gjøre det gratis å passere flere ganger i bomringen på ettermiddagen. Samtidig har Høyre økt avgiftene på kollektivtransport i regjering, og krevd økte billettpriser for å gå med på å øke bompengene. Det er dårlig klimapolitikk og veldig usosialt.

Det mest slående eksempelet på at Høyre og Venstre satser på fullstendig feil virkemiddel i klima- og miljøkampen i byene, er E18 vestkorridoren, en monster-motorvei som trafikkforskerne lenge har kritisert. Ikke bare fordi den vil gi større biltrafikk og høyere utslipp, men også fordi det gir mer kø, kork og kaos på sikt, til en skyhøy prislapp på nærmere 40 milliarder kroner, som i stor grad skal kreves inn i form av bompenger.

For høyresiden må snart begynne å forstå en ting: Vi har ikke nubbesjanse til å nå klimamålene hvis vi skal bruke 50–60 milliarder kroner på å bygge ut nye motorveier i Oslo-regionen i perioden fram til 2030. Vi klarer ikke å nå målene hvis det skal bli billigere å kjøre bil. Vi klarer ikke å nå målene hvis billettprisene fortsetter å øke, slik de gjør når regjeringen setter opp momsen på kollektivtrafikk, eller når det borgerlige flertallet i Akershus insisterer på å øke billettpriser framfor å øke bompengene.

Derfor står det mye på spill i høstens valg. Kampen står mellom de som vil gjøre Oslo grønnere, og de som vil la bilen få større plass i byen vår igjen. Å gjøre Oslo til verdens første utslippsfrie storby på bare elleve år, krever tøffe prioriteringer. Vi er bare så vidt i gang med arbeidet. Derfor må du stemme grønt i år. Fordi det som er bra for miljøet, også er bra for oss mennesker.