Høyres uløselige skattefloke

Sju år med Finansdepartementets embetsverk i ryggen har vært til liten hjelp.

Skatt seiler opp som et hett tema i neste års valgkamp. Frontene har blitt klarere etter at Høyres landsmøte har gått inn for å fjerne formuesskatten helt. Det vil føre til at landet får 25.000 flere nullskatteytere. Denne baksiden av medaljen bekymrer Høyres strateger, som fortsatt ikke har klart å løse skattefloken. Samtidig har Ap fått et ekstra godt argument i den lange valgkampen.

Les også: Støre: Høyre er besatt av formuesskatten

Vi tør minne om at Erna Solberg allerede i 2011 berørte denne problemstillingen i sin bok «Mennesker, ikke milliarder». Her garanterte Høyre-lederen at partiet under hennes ledelse «ikke vil bli med i en regjering som aksepterer at folk blir nullskatteytere». En fjerning av formuesskatten vil som nevnt gi landet mange flere nullskatteytere.

Erna Solberg & co har ennå ikke klart å finne en alternativ modell for å unngå denne negative effekten. Sju år med Finansdepartementets embetsverk i ryggen har vært til liten hjelp.

Derfor har partiet så langt nøyd seg med å gå litt mer forsiktig fram på dette feltet. I flere år har Høyres linje vært å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, altså det som er næringskapital i bedriften og slik sett ikke direkte privat formue.

Les også: Arbeiderpartiet tar samling i bånn

Staten får i år inn rundt 13 milliarder kroner i formuesskatt. Det er ikke all verden sett i forhold til de samlede skatte- og avgiftsinntektene på over 1.000 milliarder. Men formuesskatten er god på omfordeling siden den i stor grad betales av nordmenn med stor formue, ikke av dem med få verdier eller høy gjeld.

På den annen side er den særnorske formuesskatten en hemsko for flere norske bedriftseiere siden utenlandske eiere slipper unna. Slik sett har det noe for seg å senke formuesskatten på arbeidende kapital. En statlig eiendomsskatt ville imidlertid ha vært et bedre virkemiddel, men det er det dessverre lite gehør for i politiske kretser.  

Les også: Vis forskjellen

I forslaget til nytt Høyre-program heter det at partiet vil «fjerne formuesskatten på arbeidende kapital og på sikt hele formuesskatten». På den annen side slås det også fast at partiet skal «sikre at alle med skatteevne betaler skatt».

Men på Høyres landsmøte for en uke side ble det vedtatt en resolusjon hvor det heter at formuesskatten skal fjernes. Høyre-grasrota er utålmodig, og begrepet «på sikt» er nå ikke lenger med.

På denne bakgrunnen bør Erna Solberg bite i seg uttalelsene i sin egen bok fra 2011. Hun bør krype til korset og innrømme at det er umulig å finne et system som hindrer at en fjerning av formuesskatten får som effekt at det blir mange flere nullskatteytere her til lands. Det går ikke an å få i pose og sek