Høyesterett har talt – og gitt Robert Steen et dyrt dilemma

Oslo kommune var for kjappe da de krevde eiendomsskatt i 2016. Men hvor mange bør nå få tilbake penger?

SLIK ER DOMMEN: Høyesterett ga Oslo kommune medhold om bunnfradrag i eiendomsskatt, men skatten kom for seint i 2016

Høyesterett sier ja til mye. De sier ja til eiendomsskatt. De sier ja til kjempehøyt bunnfradrag. De sier ja til hvordan Oslo-byrådet har innført skatten. Men i går ble det klart, de sier nei til en ting:

Fristen for å innføre eiendomsskatt var ikke 1. juli. Den var 1. mars. Og dermed må Oslo betale tilbake eiendomsskatt for 2016.

LES REPORTASJE FRA EIENDOMSSKATT-RETTSSAKEN: Skatt på de rike? Kan det være lov, da?

Byrådet er uenig i dette. De mener det nå blir umulig for en kommune å innføre eiendomsskatt første året etter en valgseier. Det er nok riktig. Men så sjukt urimelig er det kanskje ikke. Å måtte vente et år før man innfører en ny skatt, liksom. Uansett. De har tapt. Kommunen må betale tilbake.

Men DU trenger ikke få noe tilbake. JEG trenger ikke få noe tilbake. Ikke engang alle som er med i søksmålet trenger å få noe tilbake.

Nei, bare de som først klagde på eiendomsskatten i 2016. Og blei med på søksmålet mot kommunen må få penger.

Ifølge byrådsavdelinga for finans er det bare omtrent 1000 folk. Og de skal få tilbake et sted mellom ti og femten millioner kroner.

Eller det pengefolket på fagspråket kaller vekslepenger.

Arbeidet med småpenge-tilbakebetaling er allerede i gang. Men det vanskelige spørsmålet er jo som følger:

Hvorfor skal bare de hissigste få igjen penger? Hva med resten av eiendomsskattebetalerne? De som kanskje synes det var noe dritt med denna skatten, men ikke hadde lyst til å være med på rikingenes gruppesøksmål og sytefest?

Finansbyråd Robert Steen er på ferie. Men på SMS får vi følgende svar fra pengesjefen i Oslo kommune:

«Vi har en plikt til å tilbakebetale til de som har gått til søksmål og klaget på utskrivingsvedtaket. Dette vil skje så fort som mulig. Det vil også være naturlig å vurdere om alle som har betalt eiendomsskatt i 2016 har rett på tilbakebetaling.»

Det er vel mest sannsynlig at byrådet bestemmer seg for å betale tilbake til alle. Da kan regninga fort gå fra 10–15 millioner til godt over en kvart milliard.

Spørsmålet er bare: Er det fornuftig bruk av skattebetalernes penger å betale dem tilbake til skattebetalerne?

Uansett. Den viktigste delen av dommen i Høyesterett er den andre. Saksøkerne mente det var ulovlig med så høyt bunnfradrag som Oslo kommune har satt. Du veit modellen som gjør at bare de med dyrest bolig betaler, og flertallet slipper skatt.

Høyesterett sier det er greit. Skatten er lovlig. Den bare var litt kjapp.