Helt feil!

Er det så nøye, da?

Klassekampen har funnet 500 feil i den nye romanen til Dag Solstad. Riktignok har de beklaget at de framstilte feilene som feil, siden det like gjerne handler om kunstnerisk frihet hvor man velger å sette komma, eller ikke komma, eller til og med punktum. Jeg vurderte å parodiere dette nå, skrive denne spalten full av stavefeil og omtrentlig tegnsetting, men er redd mange ikke ville merket forskjell fra før.

500 feil kommer sjelden alene. Jeg har kjørt Klassekampens beklagelse til Dag Solstad gjennom vårt eget retteprogram her i avisen, som rettet boomerang til bumerang. Så der fikk de den, rett tilbake i fleisen! Musikkmagasinet til Klassekampen skal etter dette ha skrinlagt planene om å finne formelle språkfeil i sangtekstene til Jan Bøhler.

For Dag Solstad er ikke slike beskyldninger noe nytt. Etter hans «Roman 1987» (fra 1987, om jeg ikke tar helt feil) ble forfatteren anklaget for å ha referert til gale skøytetider. Skøytetider skal man ikke spøke med, enten det er 7.28.1, 15.03.6. eller 14.12.14. Om det var forfatteren eller bokas hovedperson som bommet på de gamle resultatene er ennå ikke litteraturhistorisk avklart. Fenomenet upålitelig forteller er imidlertid ikke anerkjent i sportsjournalistikken. Der glemmer de i stedet av og til å fortelle hvilken idrettsgren de rapporterer helt korrekt fra. Hovedpersonen i «Roman 1987» heter forresten Fjord. Det er det ingen i Norge som heter, kan vi avsløre her i dag.

Samfunnet går sin vante, skjeve gang videre etter de 500 feilene til Solstad. Denne ene feilen i Navs oversettelse av EØS-avtalen er det verre med. En rekke trygdemottakere er straffet siden én simpel formulering ble «lost in translation» for sju år siden. Husker dere forresten vitsen om kommafeilen i setningen «Skyt ham, ikke vent til jeg kommer». Vi får bare være glade så lenge liv ikke har gått tapt. Eller at disse feilene ikke fører til krigshandlinger. Under 75-årsjubileet for frigjøringen av Finnmark sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at «på samme måte som Norge ser Russland som en trussel, ser Russland Norge som en trussel». Det hørtes litt rart ut i en festtale, og det hadde visst falt bort et «ikke» på to sentrale plasser i rapporteringen. Vi puster lettet ut.

Som noen av oss har erfart i livet, så er det menneskelig å feile. Byråkrater, journalister, politikere, vi er jo bare mennesker. Jo, vi er det! I valgkampen lovet de grønne partiene SV og MDG at det skulle opprettes en park på 15 mål i pressområdet Nydalen. Nå viser det seg at dette også var en feil. De tror ikke at en slik park kommer til å bli noe av. Feilen oppdaget de like etter at valget var over. Det kunne imidlertid vært enda verre. Noen politikere jeg kunne nevne tar feil hele tida. Dette har jeg helt rett i.