Statsminister Erna Solberg.

Grønn bølge demper bompengeopprøret

Jubel i MDG etter sjokkmåling.

På kommunevalgbarometeret til Aftenposten/NRK onsdag har Miljøpartiet De Grønne vokst seg stor og sterk på de siste ukers bompengedebatt. Bompengemotstanderne har mobilisert miljøvelgerne. Det er flere som er opptatt av klima og miljø enn det er folk som irriterer seg voldsomt over at de må betale litt mer for å kjøre bil. Prinsippet om at forurenser må betale blir ikke akseptert over alt. Det er stor forskjell på velgerne til MDG og Frp.

MDG er på dette kommunevalgbarometeret landets fjerde største parti med en oppslutning på 9,2 prosent. Målingen er deprimerende for Frp som går ned til 7,2 prosent. Et slikt resultat ved lokalvalg hadde sendt Frp tilbake til 80-tallet.
Frps posisjon som et stort parti angripes i øyeblikket fra to kanter, fra klimabevisste velgere og fra illsinte bompengemotstandere. En grønn bølge er i ferd med å bygge seg opp i Norge som i andre europeiske land. Den kan drukne Frp som aldri har hatt noen fornuftig klima- og miljøpolitikk. MDG kan derimot surfe på bølgen med sin konsekvente og radikale klimapolitikk. Velgerne holder klima som den viktigste saken foran dette valget. Det kan trolig slå ut til MDGs fordel på valgdagen.

Frp blør velgere. Bompenge­motstanderne rømmer partiet og flokker seg om Folke­aksjonen nei til mer bompenger (FNB). Protestpartiet får på denne målingen 4,8 prosent og er dermed større enn både Venstre og KrF. Venstre får 3 prosent. Det er tydelig at Venstre mister velgere til MDG. Venstre har som regjeringsparti, tapt sitt omdømme som miljøparti på samme måte som Frp i regjering har tapt troverdighet som et anti-bompengeparti.

Velgerne kjøper ikke Frps argument om at partiet er motstander av bompenger når partiet har sittet med både samferdselsministeren og finans­ministeren i seks år og stemt for bompenger for å finansiere nye storslagne motorveier. I politikken må det være sammenheng mellom liv og lære. Regjeringens bompengepolitikk rammer Frp med tilbakevirkende kraft.

TV-bilder som viste at Frps medlemmer i Stortingets transportkomité sluttet seg til regjeringens forslag om 10 milliarder bompengekroner til to nye veiprosjekter, var elendig reklame for Frps bompengemotstand og en håpløs oppkjøring til onsdagens ekstraordinære landsstyremøte i partiet om bompenger.

I et forsøk på å berge husfreden i Frp grep statsminister Erna Solberg inn og sørget for at Stortingets behandling av saken ble utsatt til 19. juni. Det er uhørt at en statsminister blander seg opp i Stortingets dagsorden. Et stortingsmøte kan flyttes hvis statsministeren er forhindret fra å delta i behandlingen av en sak der det forutsettes at hun er til stede. Statsministeren hadde ingen planer om å delta i onsdagens vei- og bompengedebatt. Erna Solberg grep inn for å redde Siv Jensens skinn.

Stortingspresident Tone Trøen (H) tråkket voldsomt feil da hun brukte sin dobbeltstemme for å få flyttet møtet. Hennes jobb er å ivareta Stortingets og ikke regjeringens interesser. Det er et oppsiktsvekkende brudd på skikk og bruk i Stortinget at et flertall i presidentskapet danser etter statsministerens pipe.

Frp er påkjørt bakfra av illsinte bilister som partiet ikke så komme. Siv Jensen og partiledelsen må ha sovnet bak rattet. Det var mange tegn i tida på at et bompengeopprør var på gang både i utenfor partiet. På landsmøtet fikk Carl I. Hagen jubel og enstemmig oppslutning om å bruke 100 milliarder oljekroner på å rive bomringer. Det ble vedtatt mot partileder Siv Jensens tydelige motstand mot forslaget. Landsmøtets overkjøring av partiledelsen var et klart varsel om at Siv Jensen hadde mistet grepet om bompengepolitikken. I partiet vokser motstanden mot bompengene i takt med meningsmålinger som viser solid vekst for FNB og nedturer for Frp. Flere i partiet har tatt til orde for at det bør gå ut av regjeringen hvis ikke Solberg-regjeringen tar mer hensyn til Frp og legger om til en ny bompengepolitikk. Det blir ikke så enkelt å få til. Venstre og KrF stritter imot. De vil til siste slutt stå på fast på regjeringsplattformen.

Venstre og KrF ser ikke på krav fra enkelte Frp-folk om å gå ut av regjeringen, som en trussel. De ville ha jublet om Frp gikk ut. Da hadde de fått den regjeringen de gikk til valg på. Erna Solberg og Høyre vil veldig gjerne beholde Siv Jensen. Frp utenfor regjeringen kommer til skape mye hodebry for statsminister Erna Solberg når det gjelder forhandlingene i Stortinget om statsbudsjettet. Et Frp som må forlate regjeringen fordi det ikke fikk tilslutning til sin bompengepolitikk, blir ikke lett å ha med å gjøre under budsjettbehandlingen. Det er tross alt bedre for Høyre å ha et kranglete Frp i regjeringen, enn et såret og revansjelystent Frp i Stor­tinget.

På den annen side har ikke Frp noe særlig annet valg enn å støtte regjeringens budsjett. Alternativet vil være å innsette regjeringen Støre. Jeg tror ikke Siv Jensen vil gjøre som Carl I. Hagen i 1986, da han stemte mot regjeringen Willochs avgiftsforslag og dermed banet veien for regjeringen Gro Harlem Brundtland. Men man vet aldri helt sikkert når det gjelder Frp. Særlig hvis Siv Jensen må vike plassen for Sylvi Listhaug. Det kan skje hvis situasjonen i partiet blir så vanskelig at Siv Jensen må ta Frp ut av regjeringen mot sin vilje. Da er det duket for skifte av dronning i partiet.