Gratis å låne penger

UKESLUTT: Gråt, mitt elskede land.

Torsdag skrev Norges Bank historie. Banken satte renta ned til null. Det er gratis å låne penger. Folk og bedrifter som er tynget ned av gjeld, vil kanskje juble. I virkeligheten burde vi alle gråte.

Null rente er tegnet på at landets økonomi er kjørt ned til bunnen. Norsk økonomi faller som et korthus. Vi er inne i den voldsomste nedgangen siden den store depresjonen på 1930-tallet.

Vi har en ledighet som vi ikke har opplevd maken til siden «de harde trettiårene».

Les også: Helsebyråd i Oslo slår alarm om smittevernutstyr, og mener Bent Høie må rydde opp

Regjeringen har slått hull på vår felles sparebøsse for å hjelpe folk og næringslivet. Milliardene renner ut av oljefondet som regnvann fra en takrenne med hull i.

Det er to måter å bekjempe en omfattende økonomisk nedgang på. Enten gjennom finanspolitikken som regjeringen har styr på, eller gjennom rentepolitikken som Norges Bank har hånd om.

Ofte brukes begge deler. Det skjedde under finanskrisen i 2008.

Da var Norges Bank førstelinjeforsvaret. Banken satte renta ned, men ikke til null. Banken ville ha litt å gå på. Norges Bank har nå brent alt kruttet.

Regjeringen pøste på med oljepenger for å holde de økonomiske hjulene i sving. Kombinasjonen av en aktiv pengepolitikk og en svært ekspansiv budsjettpolitikk ga gode resultater. Norge kom seg fort etter finanskrisen.

Situasjonen i dag er mye vanskeligere å håndtere. De samme virkemidlene er i bruk.

Det tragiske er at den økonomiske politikken ikke er like effektiv. For første gang i historien er Norge truffet av tre kriser på samme tid. Nedstengningen av samfunnet på grunn av koronaviruset har bremset motoren i samfunnsøkonomien. Det blir ikke produsert noe når bedrifter og butikker tvinges til å holde stengt.

Det blir ikke kjøpt varer når folk er arbeidsledige og får påbud om å holde seg hjemme.

På toppen av den nasjonale nedturen er vi truffet av den internasjonale konjunkturnedgangen. Det har fått en lammende virkning på viktige deler av eksportindustrien.

Sammenbruddet i oljeprisene har i tillegg strupt inntektene til Oljefondet. Oljenæringen har store pustevansker. Næringen er avhengig av nødhjelp fra staten for å klare seg. Kommunene, toppidretten, kulturen, frivilligheten, ja, nesten alle ber om sugerør til statskassa.

Heldigvis har staten fortsatt mye å ta av. Oljefondet mister penger, men det blir ikke tomt.

Les også: Om det var Ursula von der Leyen som ba oss om ikke å klemme, hva ville skjedd?

Skulle det gå enda verre med økonomien, kan Norge låne penger. Med renter på null prosent hadde det antakelig lønt seg å låne i stedet for å tappe fondet for penger. Men på sikt som det heter, er det mer lønnsomt å tære på sparengene enn å ta opp lån.

Norge har i nyere tid opplevd flere økonomiske kriser. Ingen har vært så alvorlige og omfattende som koronakrisen.

Tidligere oljekriser, bankkriser og finanskriser er småkriser i forhold til det vi nå opplever. Vi kommer igjennom denne krisen, men ikke uten store tap av inntekter for landet. Folk får mindre å rutte med.

Samme dag som sentralbanksjef Øystein Olsen satte bankens rente ned til null, åpnet statsminister Erna Solberg opp for en gradvis tilbakeføring til et mer normalt samfunnsliv.

Det er et viktigere grep for å få hjula i sving enn både renta og statsbudsjettet. Hvis det fortsetter å gå den riktige veien med å slå ned smitten, kan den verste smittefaren være over i løpet av året.

Da begynner for alvor jobben med å gjenreise økonomien.

Det tok ti år å komme ut av den store depresjonen på 1930-tallet. Det vil ikke ta så lang tid denne gangen. Ny økonomisk kunnskap, overgang til grønn økonomi og mer effektive produksjonsmidler, gjør at nedturen kan være over om et par år. Skulle det komme en ny koronabølge vil vi ikke være tilbake på start.

Legemiddelindustrien satser milliardbeløp og sine smarteste folk på å framstille en vaksine. Den kan være på markedet om ikke så lenge. Da er viruset uskadeliggjort.