Frp møter seg selv i døra

Fremskrittspartiet tar omkamp med egen fortid i regjeringen.

Slik må viktige deler av Fremskrittspartiets nye program tolkes.

Nå er det lavere avgifter som skal prioriteres. Dette budskapet står i grell kontrast til det Frp-leder Siv Jensen gjennomførte som finansminister fra høsten 2013 til nyåret 2020.

I denne perioden var Frp med på å øke avgiftene med over 6 milliarder kroner.

Les også: «De forsøker seg på et spesielt triks for å komme inn på Stortinget»

Det hører med til historien at regjeringen til Erna Solberg har senket samlede skatter og avgifter med 26 milliarder kroner. Nå lover Frp-nestleder Sylvi Listhaug å prioritere lavere avgifter framfor skattelettelse. Hun har ledet komiteen som nå har lagt fram forslaget til nytt Frp-program. Her er det mye kjent Frp-politikk.

Partiet vil ha enda strammere innvandringspolitikk og sier nei til et felles asylsystem i EU. Videre vil Frp forlenge maksimal fengselsstraff fra 21 til 50 år. Frp går sin egen vei ved å love lavere avgifter på diesel og bensin.

Partiet vil også legge til rette for økt olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel.

Men det er avgiftspolitikken som er det mest interessante i det nye Frp-programmet. Listhaug nevner spesielt avgiftene som fører til at mange nordmenn i årevis har valfartet over til Sverige for å handle billig der.

Lavere avgifter på brus, alkohol og snus vil bli et sentralt punkt fra Fremskrittspartiets side i de forestående forhandlingene om neste års statsbudsjett. Målet for Frp er en harmonisering for å minimere grensehandelen og derigjennom skape arbeidsplasser i Norge.

Frp står riktignok fast på at formuesskatten skal reduseres og på sikt avvikles, men det er lavere avgifter som nå har høyere prioritet. Begrunnelsen er at lavere avgifter vil komme folk flest, og dermed den jevne Frp-velger, til gode.

Men her møter Frp historiske spor.

Les også: Ny måling: Nå har disse tre flertall: – Dette er et godt tegn

Med Frp i regjering har avgiftene økt med 6,3 milliarder. Det viser tall fra Finansdepartementet. Elavgiften, CO2-avgiften, den nye avgiften på flyreiser og høyere moms er bare noen eksempler.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har til stadighet kritisert Frp-leder Siv Jensen for å ha vært med på denne avgifts-karusellen.

Sylvi Listhaugs nye fokus på lavere avgifter må sees i et slikt lys.

Frp-strategien er å få tilbake Frp-sympatisører som har rømt til Senterpartiet. Det er viktig for å få økt oppslutning om Frp slik at det i neste omgang også kan bli borgerlig flertall ved valget i 2021.

Spørsmålet er om disse velgerne nå tror på at Frp skal klare å få ned avgiftene. Historien fra perioden med Frp i regjering forteller at det gikk motsatt vei. Det er ubehagelig å møte seg selv i ei politisk svingdør.