Forvirring på toppene

Politisk ukeslutt: Regjeringsspørsmålet er fortsatt ubesvart.

Stortingsvalg er også regjeringsvalg.

En stor andel velgere mener at regjeringsspørsmålet er meget viktig for deres stemmegivning. Ved valget i 2017 sa fire av ti velgere at det var meget viktig.

Alternativene var den sittende Høye/Frp-regjeringen med Erna Solberg som statsminister, og en rødgrønn regjering av Ap, SV og Sp med Jonas Gahr Støre som statsminister. Den rødgrønne siden lå an til å vinne før valgkampen hardnet til i august. Det stemte godt med lærebøkene i politikk.

Erfaringen er at en regjering mister oppslutning fra et valg til det neste. Tilbakegangen for norske regjeringer de siste 30 åra er i snitt 4,4 prosentpoeng. Høyre og Frps samlede tilbakegang i 2017 var 3,3 prosentpoeng.

Da Venstre snek seg over sperregrensen, var det nok til å berge gjenvalget for regjeringen.

Kommentar: «Ap-ledelsen må ikke lenger la seg drive av prestisje»

Regjeringsalternativene var oversiktlige ved valget i 2017. Det er de ikke denne gangen. Erna Solberg har i valgperioden ledet en mindretallsregjering med to partier, en mindretallsregjering med tre partier og en flertallsregjering med fire partier. Nå leder hun en mindretallsregjering med tre partier.

Vi må gå ut fra at dagens regjering som støtter seg på Frp i Stortinget, er det borgerlige regjeringsalternativet ved valget neste år. Meningsmålinger tyder på at regjeringen ikke vil overleve. På snittet av målingene i november ligger KrF og Venstre under sperregrensen. Høyre og Frp går tilbake. Det gir regjeringspartiene og Frp til sammen 66 stortingsrepresentanter.

Det kreves 85 representanter for flertall.

Debatt: «Så lenge Støre ikke endrer sin sykehuspolitikk, behøver ikke Erna Solberg åpne munnen»

Den rødgrønne opposisjonen, Rødt, SV, Ap, Sp og MDG, står veldig sterkt. De har til sammen en oppslutning på 55,7 prosent. Det gir 103 mandater. Det gamle rødgrønne regjeringsalternativet av Ap, SV og Sp har flertall med 88 mandater. Det skal mye til for å rote bort dette flertallet i løpet av valgkampen.

Det kan skje hvis ikke lederne for de rødgrønne partiene gir velgerne klar beskjed før valget om hvordan de vil bruke flertallet. Hvilke partier skal sitte i regjeringen og hvem skal være statsminister? Det er svært viktig for velgerne å få svar på det før de stemmer.

De fleste har regnet med at Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken og Trygve Slagsvold Vedum vil danne en trepartiregjering med Støre som statsminister hvis det borgerlige flertallet går tapt. Det er ikke lenger like opplagt.

Sp, som er i solid framgang, stikker kjepper i hjulene for den mest naturlige regjeringen på venstresiden.

Trygve Slagsvold Vedum gjentar hver gang anledningen byr seg, at hans alternativ er en Sp/Ap-basert regjering. SV vil han ikke ha med. Audun Lysbakken har på sin side gjort det klart at SV ikke vil støtte en slik regjering. Jonas Gahr Støre sier at Aps alternativ er en regjering av alle de tre partiene.

Støre bør si mer enn det. Han må gjøre det klart at Ap ikke vil danne regjering med Sp alene.

Les også: Listhaug om bunnotering i klimakåring: – En glede for oss å få sisteplassen

En Sp/Ap-basert regjering har ingen mulighet for å oppnå flertall i Stortinget. Gjennomsnittet av målingene i november gir dem 75 representanter. Selv med et brakvalg for Sp er det utenkelig at de kan hente de 10 mandatene som de mangler på flertall.

Ap bør også slå fast at Jonas Gahr Støre er de rødgrønnes statsministerkandidat. Det er ikke aktuelt å skifte ut Støre med Vedum. Aps folk vil ikke godta det. Heller ikke LO og SV. MDG og Rødt som regjeringen kan bli avhengig av, vil støtte Jonas Gahr Støre og ikke Trygve Slagsvold Vedum.

Koronapandemien vil føre til at det trolig blir en noe annerledes valgkamp denne gangen. Arbeidsløshet og økonomi kommer til å dominere.

Det burde passe venstresiden.

Partilederne på rødgrønn side må komme sammen for å samordne politikken og bringe klarhet i tvilen som har oppstått om det rødgrønne regjeringsalternativet og statsministerspørsmålet. Forvirring og usikkerhet blant velgerne kan ødelegge for valgresultatet.