For sterkere fellesskap

Med høyreregjeringen har tre av ti husholdninger fått dårligere råd. Strøm, barnehager, pendling til jobben er blitt dyrere for folk. Og vi har sett kutt i viktige støtteordninger til folk som trenger det.

Om 46 dager er det valg. Til kommuner og fylker. Vi skal velge de som skal ta store og små beslutninger, med stor betydning i våre hverdagsliv. Da må valgkampen handle om akkurat det.

Jeg gleder meg til ukene som kommer. Jeg gleder meg til å møte mennesker over hele landet frem til mandag 9. september. Til helgen sparker jeg i gang Arbeiderpartiets valgkampinnspurt på torget i Stavanger. Lørdag ettermiddag, fra scenen på Arneageren, skal jeg begynne sånn:

«Gode venner, om litt over førti dager er det valg. Valget må handle om det viktigste i politikken! Hva er viktigst for dere?»

For å finne gode svar på det, tett på hverdagen i dette langstrakte landet, må vi starte et annet sted enn å hoppe rett til en liste med enkeltsaker. Vi må begynne med noe mer grunnleggende. De vi velger 9. september, skal ta viktige avgjørelser som får betydning for våre hverdagsliv. Det handler om kvalitet og kapasitet i skole, eldreomsorg, om tiltak for å sikre godt naturmiljø, og trygt arbeidsmiljø.

For Arbeiderpartiet er det grunnleggende at vi tar best vare på hverandre dersom vi løser disse viktige oppgaven sammen. Nettopp derfor er overskriften på vår valgkamp i år sterkere fellesskap. Det er sammen vi kan ta ansvar og satse. Sterkere felleskap gjør at alle får like muligheter i livet, og det sikrer små forskjeller mellom folk.

Nå er fellesskapet vårt truet. Med høyreregjeringen har tre av ti husholdninger fått dårligere råd. Strøm, barnehager, pendling til jobben er blitt dyrere for folk. Og vi har sett kutt i viktige støtteordninger til folk som trenger det, for eksempel kuttet i arbeidsavklaringspenger. Samtidig har de rikeste dratt ifra. De aller rikeste har fått over åtte milliarder kroner i skattekutt av Erna Solberg og Siv Jensen. Høyreregjeringen vil privatisere og kommersialisere, og den har nedprioritert kommuneøkonomien, til tross for rekordbruk av oljepenger. Det kjennes i kommunene. Det kjennes i hverdagslivet.

Og da øker forskjellene i landet vårt. Da får vi et samfunn der hver enkelts lommebok bestemmer mer, og det blir ikke like muligheter for alle. Større forskjeller svekker oss som fellesskap. Da svekkes vår evne til å løse det som er viktigst for alle: Oppvekst, arbeid, og eldreomsorg, og kutt i klimagassutslipp, frisk luft og renere hav.

Det er grunnen til at sterkere fellesskap er vårt mål over hele landet, i alle kommuner og fylker. Det er med denne grunnmuren vi har valgt ut sakene vi vil satse på over hele landet i dette valget. I tillegg har hver kommune og hvert fylke egne satsinger, som alle handler om å løse oppgaver i fellesskap.

For min del kommer jeg til å snakke mye om skolemat, gratis SFO og aktivitetsskole (AKS), retten til heltidsjobb, levende lokalsamfunn med jobber til alle, en god eldreomsorg og kraftfulle tiltak for renere luft og bedre miljø.

• Gratis skolemat, fordi vi vet at over 60 000 barn går til skolen hver dag uten matpakke. Vi vet at det er en kime til forskjeller mellom barn, fordi det er barn fra hjem med dårlig råd som ikke har matpakke i sekken. Det fører til sosiale forskjeller i helse, yrkesmuligheter og levealder.

• Gratis SFO for de yngste, fordi mange av dem som ikke går på SFO fordi det er for dyrt, er de som ville ha størst nytte av det. Dette er blant annet barn av innvandrere som trenger å lære norsk. De blir stående utenfor fellesskapet.

• Heltidsjobber, fordi ufrivillig deltid fratar folk mulighet til å ta opp lån, kjøpe bolig og tjene opp pensjon. Man blir stående utenfor fellesskapet. En hel, fast jobb gir frihet og kontroll over eget liv.

• Levende lokalsamfunn med flere trygge jobber over hele landet, fordi det skal være mulig å ha gode liv i både by og distrikt, med arbeidsplasser og velferd nær der folk bor.

• En trygg, offentlig eldreomsorg, fordi felleskapet har ansvaret for en eldreomsorg som er best mulig, ikke billigst mulig. Det får vi bare til i fellesskap, gjennom å satse på en sterk offentlig omsorg og tjenester som gjør eldre til sjef i eget liv.

• Byluft du ikke blir syk av, med lokale tiltak for å kutte helsefarlige utslipp gjennom styrket kollektivtrafikk og kutt i lokale utslipp, fordi alle skal kunne leve friske liv uansett hvor man bor.

Noen av disse sakene kan virke små. Verden står på hue, og vi er opptatt av skolemat! Men sterke fellesskap bygges stein for stein. Vi politikere er et verktøy for å gjøre vanlige folks liv bedre. Fellesskap sprekker og mistillit velter over i populisme og polarisering når folk opplever at politikere, både nasjonalt og lokalt, ikke bryr seg om det som teller i deres hverdag.

Kampen mot forskjeller og for sterke fellesskap begynner i det små. Fellesskap bygges nedenfra og opp. I hele landet. Det kan aldri bli helt likt i vårt langstrakte land, men det kan bli likeverdig. Derfor er vi opptatt av disse sakene som springer ut av folks hverdag, og som handler om at felleskapet stiller opp for folk i hverdagen, i kommunene.