For mange byråkrater

Byråkratiet fortsetter å vokse.

Med Erna Solberg som statsminister har det blitt over tusen flere byråkrater i staten. Antallet direktorater har økt fra 62 til 70 på sju år. Senterpartiets Marit Arnstad foreslår færre direktorater, og hun snakker her på vegne av partiets programkomité.

Kommentar: «Arbeiderpartiets utfordring er at politikken ofte blir litt grå»

Vi er nødt til å gå igjennom hele organiseringen av statlig forvaltning, sier Arnstad. Hun er kritisk til økningen i antallet direktorat og tilsyn. Noen av disse bør ifølge Arnstad legges ned, slås sammen med andre eller reduseres i størrelse.

Arnstad reagerer videre på statens omfattende bruk av konsulenter fra PR- og kommunikasjonsbransjen.

Senterpartiets programkomité foreslår konkret at Politidirektoratet blir lagt ned. Søkelyset settes spesielt på det faktum at det er fire direktorater innenfor utdanningssektoren.

Det er over 800 ansatte i disse direktoratene, og ifølge Arnstad er det her for mye overlappende oppgaver. I tillegg er det uryddig at direktorater både skal levere tjenester og samtidig ha en tilsynsrolle overfor universiteter og høyskoler.

Det er en tankevekker at det statlige byråkratiet har vokst under dagens borgerlige regjering, mens det nå kommer signaler om kutt fra opposisjonens side.

Paradoksalt nok, vil mange si.

Les også: Støre: Høyre er besatt av formuesskatten

Arnstad & co kommer med fornuftige tanker som bør kunne være samlende for Ap, Sp og SV dersom det blir aktuelt å danne rødgrønn regjering etter stortingsvalget neste år.

Stikkordet her er tillitsreformen for offentlig sektor som Ap-leder Jonas Gahr Støre har tatt til orde for. Rett skal være rett: SV-leder Audun Lysbakken var først ute, men så kastet Støre seg på den samme linjen på LO Stats kartellkonferanse for snart et år siden.

Da snakket Støre om en «pervers, detaljert målstyring som ikke tjener noen». Han lovet å skrote «New Public Management».

Støres svar er i stedet nærhet til brukerne, respekt for fagfolk og involvering av de ansatte.

I tillegg lover Ap-lederen å parkere regjeringens reform for avbyråkratisering og effektivisering. Hovedgrepet i denne reformen er et flatt ostehøvelkutt på alle sektorer. Dette er politisk abdisering der Solberg-regjeringen skyver byråkratene foran seg i stedet for å foreta klare politiske prioriteringer.

Leder: «Arbeiderpartiet har ikke klart å framstå som et godt alternativ til Solberg-regjeringen»

Det er lovende takter når de rødgrønne partiene nå varsler kutt i det statlige byråkratiet. På den måten kan det frigjøres midler til å styrke den utøvende delen av offentlig tjenesteyting, det være seg innenfor skole, helse, omsorg og samferdsel. Men for å lykkes må de tre partiene også være villige til å sette noen kjepphester på stallen.

Å delegere makt betyr at statlig detaljstyring til en viss grad må vike. Her har Sp og SV ulik tilnærming. Også Ap-folk må være villige til å ofre noen misforståtte likhetsidealer.