Et dødsfall for Trump

Bortgangen til et feministikon setter fyr på den amerikanske presidentvalgkampen, og kan mobilisere de de hvite evangelikale kristne som Trump er helt avhengige av for å vinne valget.

Donald Trump fikk det brenntravelt da det fredag ble kjent at høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg er gått bort i en alder av 87 år. Dødsfallet kan gi Trump muligheten til å komme på offensiven i valgkampen.

Høyesterett og abortspørsmålet er nøye knyttet sammen for mange velgere både på konservativ og liberal side. Utnevnelsen av høyesterettsdommere ble en viktig faktor i 2016-valget, og den sittende presidenten har interesse av at dette stridsspørsmålet kommer opp igjen ved årets valg.

Ginsburg ble utnevnt av Bill Clinton i 1993. Til tross for sterkt sviktende helse har den liberale dommeren kloret seg fast i embetet. Den vevre kvinnen har flere ganger vært i tottene på Trump, og det var nok ikke hennes ønske at den sittende presidenten skulle få utnevne hennes etterfølger.

Les også: Derfor kan Ginsbergs dødsfall snu helt om på valgkampen

Noe av det første Trump gjorde da dødsfallet til Ginsburg ble kjent, var å sende ut følgende på Twitter:

«Vi ble satt i denne viktige maktposisjonen for å ta avgjørelser for folket som så stolt valgte oss, hvorav den viktigste lenge har vært regnet for å være valget av dommere til USAs høyesterett. Vi har denne forpliktelsen, uten forsinkelser!»

Det er et klart budskap til en av de viktigste støttegruppene til Donald Trump, de hvite evangelikale kristne. Denne gruppen utgjør opp mot 20 prosent av USAs samlede velgermasse. I 2016-valget oppnådde Trump svimlende 80 prosent oppslutning fra denne gruppen, og det ble helt avgjørende for at han ble valgt.

Det har vært sådd tvil om Trump kan oppnå det samme i november, men nå har han fått en sak i hendene som virkelig kan trekke en del disse velgerne tilbake.

Les også: Trump vil ha ny høyesterettsdommer raskt

Under Trump har kampen om de ni setene i høyesterett blitt et av de heteste stridsspørsmålene. Det var amerikansk høyesterett som i 1973 kom med en kjennelse som ga USA en svært liberal abortlov. Utnevnelse av konservative høyesterettsdommere var en av de viktigste sakene som Steve Bannon fikk Trump til å spille på under valgkampen i 2015.

Donald Trump kan med stor troverdighet gjenta slagordet han allerede har brukt «Løfter gitt, løfter oppfylt». Konservative Neil Gorsuch tok sete i Høyesterett i 2017, og høsten 2018 kom den voldsomme striden om Brett Kavanaugh. Til sterk motstand fikk Trump kjørt utnevnelsen gjennom. Hos Trump-tilhengerne ble denne saken en bekreftelse på at Donald Trump er den eneste som er sterk nok til å hamle opp med den liberale eliten.

Allerede denne uka kan nominasjonen fra presidenten komme. Trump sa på lørdag at han mest sannsynlig vil foreslå en kvinne. Senatet må godkjenne utnevnelsen. Her har republikanerne flertall, så en hasteprosess ser ut til å være fullt ut gjennomførbar. På demokratisk side har også dødsfallet til Ginsburg skapt mobilisering. Antall pengedonasjoner til Demokratene økte kraftig da meldingen om Ginsburgs død kom.

En president som får muligheten til å utnevne tre av ni høyesterettsdommere, kan virkelig hevde at han har satt sitt preg på amerikansk politikk i flere tiår framover. I USA er det ikke noen aldersgrense for dem som bekler høyesterettsembetet. De kan sitte så lenge de vil, og mange holder ut til de dør.

Les også: Tusenvis av mennesker sørger over Ginsburgs bortgang