Erna letter på tiltakene

Tar en sjanse når hun åpner samfunnet.

Statsminister Erna Solberg og regjeringen holder stø kurs i kampen mot koronasmitten. Epidemien er under kontroll, men heldigvis har ikke regjeringen latt seg friste til å slippe opp for mye. Det legges opp til en gradvis lettelse i tiltakene.

Statsministeren tar likevel en sjanse når hun nå letter på tiltakene. Slår dette feil, må hun skru til igjen.

Da vil det komme kritikk mot regjeringen for at den ikke sto hardt nok på bremsen, men lot seg friste til å innføre mer populære tiltak.

Barnehagene og skolene blir ikke åpnet rett etter påske slik det har vært diskutert. Barnehager skal først åpnes 20. april og barneskolene 27. april. Dette er i tråd med det byrådet i Oslo har bestemt om ikke å åpne barnehagene og skolene med en gang påskeferien er slutt.

Det ville ha vært uansvarlig å åpne skoleportene og barnehagene i landets hovedstad, som fortsatt er sterkt rammet av epidemien. Selv om situasjonen andre steder i landet er mye mindre alvorlig enn i Viken og i Oslo, er det fornuftig med en samordnet nasjonal skolepolitikk i ukene som kommer.

Det er likevel et spørsmål om foreldrene våger å sende barna i barnehager og på skolen så tidlig. Det er ingen som vet med sikkerhet at det er ufarlig.

Regjeringen har klokelig nok bestemt seg for å gå langsomt fram med å bringe samfunnet tilbake til en normal tilstand. En del tjenester som frisør og helsetjenester som for eksempel fysioterapeut og psykolog, kan åpnes under forutsetning av at utøver følger en streng smitteveiledning. Det blir ikke enkelt. Hytteforbudet forsvinner 20. april. De er nok populært.

I hovedsak vil de strenge tiltakene som regjeringen innførte 12. mars, bli videreført. Idrettsarrangementer og festivaler er fortsatt satt på vent. En tradisjonell feiring av 1. mai og 17. mai kan vi se langt etter.

Den nasjonale dugnaden mot korona-smitten har så langt vært svært vellykket. Ingen andre land har truffet så godt med sin strategi som Norge. Svenskene har for eksempel rotet seg fullstendig bort med sin liberale politikk.

Nå gjelder det for nordmennene å holde ut og holde avstand. Meningsmålinger viser at befolkningen har sluttet opp om tiltakene til nå. Det blir interessant å se hvordan folk mottar dette.

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie har hatt en heldig og stø hånd om virusbekjempelsen så langt. De har fått god hjelp av dyktige fagfolk i Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Det har vært diskusjoner om hvor hardt man burde tråkke på bremsen.

Det er som det skal være i et opplyst demokrati. Noe lignende har vi aldri opplevd tidligere. Ingen kunne derfor hevde at de satt med fasiten. Helsemyndighetene måtte prøve og feile.

Det er et historisk lykketreff at den nasjonale dugnaden har tverrpolitisk oppslutning. Det tjener Stortinget og partiene til ære at de partipolitiske kjepphestene er satt på stallen.

Tirsdag ble støttepakka til kriserammede bedrifter vedtatt praktisk talt enstemmig. Pakka er på 50 milliarder kroner. Det er enestående i Stortingets historie at de folkevalgte gjør et slikt vedtak på rekordtid.

Det vil komme en diskusjon om de omfattende tiltakene er verdt prisen. Økonomene vil strides om det.

La dem krangle. Svaret er et ubetinget ja til at dette måtte landet gjøre. Menneskeliv kan ikke måles i penger.

Hvis ikke lønnsmottakerne og bedriftene var blitt hjulpet med penger, ville samfunnsøkonomien brutt sammen. Bedrifter og folk ville fått store problemer med å komme opp å stå.

I motsetning til andre land som må låne for å hjelpe innbyggerne og næringslivet, kan regjeringen gå til Oljefondet. Finansministeren har sprengt handlingsregelen på 3 prosent for uttak av penger fra fondet. Fortsatt er det nok å ta av.

I det lange løp spiller det liten rolle om markedsverdien av fondet er på 10.000 milliarder eller 9.000 milliarder. Hvis ikke verdens aksjemarkeder kollapser helt, vil fondet legge på seg igjen.