Elbilistene må bidra litt

Regjeringen vil gjøre det litt dyrere å ha elbil.

Nå må elbilistene betale 2135 kroner i året i trafikkforsikringsavgift. Elbiler er i dag fritatt for det som tidligere gikk under betegnelsen årsavgift. Det skal det altså bli slutt på, men elbilistene får likevel en årlig avgift som er lavere enn den som gjelder for bensin- og dieselbiler.

I dag ruller det 320.000 elbiler på norske veier.

Les ogsåUenighet i Sp om bilavgifter, elbilfordeler og en «folkebonus»

Over 60 prosent av de nye bilene som selges er elbiler. Politikken med økonomisk subsidiering av elbiler fungerer etter hensikten. Fossilbiler blir erstattet med elbiler.

Fritaket for moms, ingen kjøpsavgift, billig eller gratis passering ved «veibommer», billig eller gratis parkering og null i trafikkforsikringsavgift bidrar samlet til at det absolutt lønner seg å ha elbil framfor fossilbil. Denne delen av klimapolitikken er en suksess.

Den største elbilfordelen er fritaket for moms.

Til sammenligning kan det nevnes at vi må betale moms når vi kjøper oss en ny sykkel, paradoksalt nok også når det er snakk om en elsykkel. Momsfritaket kan ikke vare evig.

Her bør det snarest settes et tak, antydningsvis på 600.000 kroner, slik at de dyreste elbilene ikke blir fullt så gunstige i innkjøp som i dag. Det er et tankekors at vi får momsfritak for alt utstyret i en elbil, også for et dyrt musikkanlegg!

Det er vedtatt politikk at de økonomiske fordelene ved å ha elbil skal vedvare ut 2021.

Hva som skjer i neste stortingsperiode er litt åpent. Flere partier varsler en gradvis omlegging slik at elbilistene også må betale litt mer i det store spleiselaget.

Men det må ikke strammes inn så mye at den positive utviklingen stopper opp. Det hører med i regnestykket at dagens elbilfordeler er beregnet å «koste» staten 19 milliarder kroner i årlig tapte inntekter. Statens tap vil vokse jo flere som velger elbil.

Les også: Slik får statsbudsjettet innvirkning på lommeboken din

Regningen sendes over til dem som har gamle fossilbiler og skattebetalere som ikke har bil.

På denne bakgrunn synes det fornuftig at elbilistene nå må punge ut med 2135 kroner i året for å kunne ferdes i trafikken. Staten vil få inn en snau milliard på denne nye trafikkforsikringsavgiften.

Elbiler trenger gode og trafikksikre veier. På den annen side er elbilistene som andre bilister innblandet i trafikkuhell. Elbiler er et godt klimatiltak og forurenser ikke lufta med utslipp, men også elbiler belaster miljøet med svevestøv og støy.

Den politiske målsettingen er at alle nye personbiler som selges i 2025 skal gi null utslipp av CO2. Klimahensynet må settes i høysetet, men avgiftspolitikken må balanseres ut fra mange hensyn. Det gjelder å finne en gyllen middelvei som fører til målet.