De dyre elbilene

Arbeiderpartiet vil begrense momsfritaket for de dyreste elbilene.

Ap vil sette 600.000 kroner som grense for hvor dyr elbilen kan være for å få fullt momsfritak. Alt over denne grensen bør ilegges moms, foreslår Ap i partiets alternative statsbudsjett. Finanskomiteens leder, Henrik Asheim (H) vender tommelen ned, og dermed blir elbilfordelene stående urørt. De fire regjeringspartiene har nemlig flertall i Stortinget.

- Det burde være en grense for hvor dyre biler staten skal subsidiere, sier Ap-nestleder Hadia Tajik. Hun viser til at avgiften på elbilen Tesla Model X er på beskjedne 7.700 kroner, mens staten håver inn 570.000 kroner på dieselbilen VW Touareg.

Teslaen har en listepris på 870.000 kroner, mens folkevogna koster 975.000 kroner. I dag er det momsfritak på elbiler.

Ap-forslaget vil innebære at en bil som koster 700.000 kroner vil bli pålagt 25.000 kroner i moms. Samlet prisøkning for dette eksempelet blir skarve 3,6 prosent.

Regjeringen har slått klart fast at elbilfordelene skal vare til 2021. Samtidig er det ifølge Asheim åpenbart at Norge på sikt må innføre noen avgifter på elbiler. Han begrunner dette med målsettingen om at alle nye biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler.

Elbiler utgjør i dag nesten halvparten av nybilsalget. Det hører med til historien at staten i år mister nærmere seks milliarder i avgiftsinntekter som følge av elbilenes inntog i trafikken.

Det sier seg selv at dette inntektsgapet bare vil øke på i årene framover dersom elbilene fortsatt skal være nærmest avgiftsfrie. 

I dag er elbilene pålagt vektavgift på linje med fossilbilene, og kjøpsavgiften er bare en brøkdel av det som er tilfellet for fossilbilene. Elbilene er fritatt for moms og det som tidligere het årsavgift. I tillegg kjører elbilene gratis eller billig forbi bomstasjonene.

Elbilfordelene er et klimatiltak som har fungert svært godt. Norge har fått verdens reneste nybilpark og utslippene fra transport faller raskt.

På den annen side er det et faktum at også elbilene sliter på veiene og skaper køer inn mot byer og andre tettsteder. Derfor må også elbilene etter hvert betale mer for å kjøre på veiene.

Klimatrusselen må tas alvorlig.

Samtidig bør det være en grense for hvor dyre elbiler staten skal subsidiere. De som ønsker seg en dyr og luksuriøs elbil vil ikke la seg stoppe av en beskjeden ekstraregning på 25.000 kroner i moms.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 15 ganger flere elbiler blant de rikeste enn blant de av oss med lave inntekter. Ap-forslaget om å sette et tak på 600.000 kroner synes å være en fornuftig start. Dette er god fordelingspolitikk.