Bestemor på anbud

Det blir lettere for kommunene å innføre fritt brukervalg i eldreomsorgen.

Regjeringen foreslår derfor å lovfeste en slik modell. I tillegg vil Høyre gå til valg på å gi de eldre rett til å bytte over til private aktører dersom de ikke er fornøyd med det kommunale tilbudet.

Helseminister Bent Høie (H) er inspirert av de svenske, og dels danske, erfaringene på dette området.

Den daværende borgerlige svenske regjeringen til Fredrik Reinfeldt innførte i 2008 valgfrihet for helse- og omsorgstjenester. Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol er blant dem som advarer sterkt mot en slik modell. Hun vil hegne om den kommunale eldreomsorgen. Dette temaet blir ventelig et hett tema i valgkampen fram mot neste års stortingsvalg.

Hva kan vi så lære av den svenske og danske modellen?

I høringsnotatet fra Bent Høies eget departement kan vi lese følgende: «Det har vært vanskelig å dokumentere endring i kvalitet for brukerne». Men Bent Høie er i stedet opptatt av «kvaliteten som ligger i det å kunne velge». Mange vil nok kunne oppfatte Høies valgfrihet som en kvalitet, men det viktigste for de fleste må da være kvaliteten på innholdet i tjenesten.

Det skal innrømmes at kommunene må bli flinkere til å gi et mer tilrettelagt tilbud. Mange ønsker naturlig nok færre sykepleiere og helsefagarbeidere å forholde seg til. Det kan løses ved å ha flere hele stillinger. Det hører også med til historien at det har blitt flere ufaglærte i den svenske eldreomsorgen de siste årene.

Høyres tro på det frie brukervalget bunner i det ideologiske.

Det vil uansett være kommunen som setter de faglige kravene til innholdet i eldreomsorgen, uavhengig av om det er en kommunal eller privat ansatt som utfører tjenesten. Tildelingen av sykehjemsplass og fordelingen av hjemmetjenestene er det også kommunen som står for. Selv Høyre-folk flest har sluttet å gjøre pris på anbudene til det viktigste. Også der i leiren er det kvaliteten det snakkes om.

Eldreomsorgen må innrettes etter den enkeltes behov. Det forandrer seg ofte raskt – fra stort behov til lite, og noen ganger andre veien. Tidlig i alderdommen er det mange som trenger helsestell i hjemmet. Senere blir det gjerne en tilrettelagt bolig, og så i neste runde en sykehjemsplass.

Da er det viktig at kommunen har en helhetlig og fleksibel organisasjon. Å slippe private aktører inn i eldreomsorgen innebærer i praksis at det kommunale tilbudet stykkes opp med flere leverandører.

Med Høyre-øyne er det et smart trekk å komme med lovforslaget nå.

Regjeringen har flertall for dette på Stortinget. Høyre-styrte kommuner får dessverre en lissepasning til raskt og enkelt å sette bestemor ut på anbud.