Beredskapen må bli bedre

En uavhengig kommisjon skal gi oss lærdom av korona-pandemien.

1. april neste år vil vi ventelig ha et svar, og det bør ikke bli en aprilsnarr. Det er regjeringen som har nedsatt kommisjonen, men både sammensetningen og mandatet for arbeidet er klokelig foretatt i dialog med partiene på Stortinget.

Nasjonale og internasjonale eksperter har lenge spådd at det vil komme nye virusepidemier med ujevne mellomrom.

Vi vet bare ikke når og i hvilket omfang. Derfor må vi være forberedt på nye pandemier, altså en verdensomspennende spredning av virus som verden verken har medisiner eller vaksiner mot.

Livet etter korona: Disse delene av samfunnet må forandres, mener forskere (+)

Statsminister Erna Solberg sier at det aldri har vært snakk om at kommisjonens mandat skulle være begrenset bakover i tid. Det skal hele tiden ha vært en forutsetning for regjeringen at beredskap, forberedelser og planverk skal undersøkes.

Vi får velge å tro statsministeren på hennes ord.

Det fulle bildet på situasjonen får vi neppe før pandemien er over, men det er viktig at kommisjonen allerede nå kan starte med å innhente informasjon som ligger klart i dagen.

12. mars 2020 innførte regjeringen de mest inngripende tiltak Norge har hatt i fredstid. Det er for tidlig å si om disse tiltakene var riktig dosert, om de var for strenge eller for svake.

Vi vet forhåpentligvis mer til høsten. Men det som allerede synes åpenbart, er at Norge burde ha vært bedre rustet med medisinsk utstyr, smittevernutstyr og medisiner. Avhengigheten av Kina er mildt sagt en tankevekker.

Norge har helt siden 2014 forsømt muligheten til å innlemmes i EUs felles innkjøpsordning for helsesektoren.

Da Norge ble hasteinnmeldt 20. mars i år var vi tre dager for sent ute til å få ta del i en større leveranse av smittevernutstyr og respiratorer.

Dersom Norge hadde blitt hardere rammet ville utstyrsmangel ha fått alvorlige konsekvenser. I tillegg må Norge må ha nok intensivplasser, og raskt kunne øke dette antallet, for å møte en ny pandemi.

Les også: Regjeringen planlegger å legge fram et veikart for videre skoleåpning neste uke

Men vi må også heve blikket. Hva skjedde i Kina i startfasen? Verdens helseorganisasjon bør få større fullmakter til å skaffe seg informasjon tidlig, ikke bare måtte stole på enkeltland. Her til lands debatteres viktigheten av å ha en sterk nasjonalstat. Framtredende politikere i Frp, Rødt og Senterpartiet tar i den forbindelse et oppgjør med vår åpne verdensøkonomi.

Ap-leder Jonas Gahr Støre advarer på sin side mot å la korona-krisen bli et påskudd for å svekke internasjonalt samarbeid. Støre har et godt poeng. En ny pandemi kan bare møtes effektivt gjennom et mye mer forpliktende internasjonalt og regionalt samarbeid, i effektiv kombinasjon med god nasjonal beredskap. Her må vi ha to tanker i hodet samtidig.